Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Doświadczenia » Nasza szkoła
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Interesująca ankieta

30-06-2008, kategoria Nasza szkoła

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia nauczycieli ( Wydział w Radomiu), Delegaturą Kuratorium Oświaty w Radomiu - realizuje projekt edukacyjny "Szkolna edukacja motoryzacyjna" w regionie radomskim w latach 2007 - 2010. W ramach tego projektu przygotowano ankietę, która została wysłana przez Kuratorium Oświaty do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie woj. Mazowieckiego.

Odpowiedzi na ankietę udzieliło jedynie około 50 proc. placówek oświatowych - mimo przypomnień i ponagleń ze strony kuratorium. Zebrane ankiety zostały pogrupowane według kryterium terytorialnego i przekazane celem dalszego wykorzystania do poszczególnych WORD - ów.

W niniejszym materiale prezentowane są wyniki ankiety z regionu radomskiego. Oto najważniejsze spostrzeżenia i wnioski:

  1. Siedemdziesiąt proc. szkół nie posiada nauczycieli przygotowanych do prowadzenia lekcji i zajęć z wychowania komunikacyjnego.
  2. Zaledwie kilka proc. szkół dysponuje dodatkowymi godzinami na przygotowanie uczniów do sprawdzianu na kartę rowerową i motorowerową.
  3. W większości szkół brakuje niezbędnego wyposażenia w środki dydaktyczne do zajęć z zakresu brd, a jednocześnie ponad10 proc. szkół nie potrafiło określić zapotrzebowania na wsparcie w tym zakresie.
  4. Około 15 proc. szkół oświadczyło, iż nie wydaje kart rowerowych, a motorowerowych 20 proc.
  5. Program nauczania nie określa obowiązków dydaktycznych i wychowawczych szkoły w zakresie wychowania komunikacyjnego przyporządkowanych do poszczególnych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.
  6. Około 10 proc. szkół nie organizuje żadnych imprez o charakterze brd.

Kolejne badania ankietowe przewidziane są na rok szkolny 2009/2010 w celu zobrazowania efektów wdrażanego projektu edukacyjnego i innych przedsięwzięć z zakresu brd w regionie radomskim.

Lp.Wyszczególnienie pytańSzkoły podstawoweGimnazjum
1.Liczba szkół342122
2.Liczba wypełnionych ankiet200 ( 58 % )64 ( 52 % )
3.Liczba uczniów40892
brak danych 2
18564
brak danych 2
4.Liczba nauczycieli realizujących wychowanie komunikacyjne1389211
5.Liczba nauczycieli z ukończonym kursem brda/ brak przeszkolonych 140 ( 70 % )a/ 42 ( 66 % )
b/ jeden 54 ( 27 % )b/ 19 ( 30 % )
c/ dwóch 4 ( 2 % )c/ 3 ( 4 % )
d/ trzech 2 ( 1 % )-
e/ czterech 1 ( 0,5 % )-
6.Czy wyznaczono koordynatora ds. brd ?Tak 133 ( 66 % )41 ( 64 % )
Nie 67 ( 34 % )23 ( 36 % )
7.Czy szkoła dysponuje dodatkowymi godzinami do przygotowania do sprawdzianu?Tak 9 ( 4 % )5 ( 8 % )
Nie 191 ( 96 % )59 ( 92 % )
8.Czy w szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z zakresu brd?Tak 48 ( 24 % )17 ( 26 % )
Nie 152 ( 76 % )47 ( 74 % )
9.Wydane karty rowerowe2004/2005- 5101236
nie wydano28 ( 14 % )-
Wydane karty rowerowe 2005/20064392208
nie wydano - 27 ( 14 % )-
Wydane karty motorowerowe 2004/200582730
nie wydano -13 ( 20 % )
Wydane karty motorowerowe2005/2006 - 72944
nie wydano -8 ( 12 % )
10. Czy szkoła posiada ?)
pracownika brd 11
miasteczko ruchu1-----
kącik brd14238
nie posiada żadnego wyposażenia925
brak4752
11.Czy szkoła bierze udział w konkursach z zakresu brd ?Tak 174 ( 87 % )48 ( 75 % )
Nie 26 ( 13 % )16 ( 25 % )
12.Jeżeli nie to dlaczego ?brak informacji o konkursie
udział w innych konkursach
brak bazy dydaktycznej i środków finansowych
brak zainteresowania wśród uczniów
brak przeszkolonego nauczyciela
brak czasu na realizację dodatkowych zagadnień
nie ma takiej potrzeby
brak odpowiedzi
13.Czy szkoła organizuje imprezy, akcje, spotkania w ramach realizacji zadań brd ?a/ co najmniej raz w roku
88 ( 44 % )
42 ( 66 % )
b/ co najmniej dwa razy w roku
70 ( 35 % )
10 ( 16 % )
c/ częściej niż dwa razy w roku
36 ( 18 % )
6 ( 9 % )
d/ nie organizuje
6 ( 3 % )
6 ( 9 % )
14.Jeżeli nie, to dlaczego ?brak funduszy-------)
brak warunków technicznychbrak warunków)
brak możliwości organizacyjnych-------)
brak zainteresowania uczniówbrak zainteresowania uczniów)
15.Czy rodzice uczestniczą w działaniach szkoły dotyczących brd ?Tak 124 ( 62 % )46 ( 72 % )
Nie 76 ( 38 % ) 18 ( 28 % )
16.Droga do szkoły
- pieszo24673 ( 62 % )10070 ( 54 % )
- rowerem3028 ( 7 % )541 ( 3 % )
- gimbusem7335 ( 18 % )5921 ( 31 % )
- samochodem rodziców3011 ( 7 % )924 ( 5 % )
- MPK1484 ( 4 % )710 ( 4 % )
- PKS748 ( 2 % )289 ( 2 % )
- inne ( np. internat )23 ----109 ( 1 % )
17.Oczekiwania szkoły dotyczące wsparcia w zakresie edukacji komunikacyjnej
Brak odpowiedzi23 ( 12 % )7 ( 11 % )
Materiały dydaktyczne12541
Rowerowy tor przeszkód, miasteczko ruchu528
Przeszkolenie nauczycieli6015
Zakup roweru , motoroweru147
Programy komputerowe , filmy DVD4418
Przeszkolenie uczniów276
ściślejsza współpraca z policją , strażą, WORD - em187
Przekazywanie informacji o konkursach164
Dodatkowe lekcje brd227
Wyposażenie dzieci w elementy odblaskowe, kaski, kamizelki161
Pomoc w organizacji konkursów, w tym zakup nagród104
Propagowanie brd w mediach12
Dobre oznakowanie i progi zwalniające w okolicy szkoły21

Opracował: Mirosław SzadkowskiDodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze