Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Aktualności
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Raport podsumowujący V edycja ogólnopolskiej akcji „Wypadki na drogach - porozmawiajmy”

22-04-2015, kategoria Aktualności - Porady

    W okresie od października 2014 r. do marca 2015 r. realizowana była kolejna, piąta odsłona programu „Wypadki na drogach – porozmawiajmy”, której pomysłodawcą i organizatorem jest Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo”. Tematem przewodnim V edycji była widoczność w ruchu drogowym. Geneza akcji tkwi we wciąż niewystarczającym stopniu wiedzy i świadomości młodych ludzi na temat bezpieczeństwa na drogach.


    Program uzyskał patronaty honorowe: Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendanta Głównego Policji oraz Zespołu Parlamentarnego ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
    Patronat medialny objęły: Auto Świat i Portal Wychowania Komunikacyjnego „Bezpieczna droga do szkoły”.

    Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu Firmy LeasePlan Fleet Management Polska, która wyraża przekonanie, że edukacja z zakresu bezpiecznego zachowania na drodze powinna zaczynać się już na etapie szkolnym i wyraźnie to akcentuje.

    W realizację zaangażowało się bezpośrednio 20 tys. uczniów, około 900 nauczycieli i wychowawców oraz ponad 100 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju. Dodatkowo licznie udział wzięli rodzice, przedstawiciele społeczności lokalnych (policja, administracja lokalna, media), mieszkańcy, pracownicy szkół, inne szkoły, które o programie informowali sami uczestnicy.

    Organizator zaprosił szkoły, nauczycieli i uczniów w całym kraju do uczestnictwa, do kuratorów oświaty zwrócił się o wsparcie informacyjne. Minister Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska, wystosowała specjalny list do kuratorów oświaty, dyrektorów szkół, wychowawców i uczniów, zachęcając i motywując do włączenia się w działania w ramach programu.


Przebieg akcji
    Szkoły zapoznawały się z materiałami merytorycznymi i statystykami przygotowanymi przez organizatora, wykorzystywały plakat V edycji do informowania o przedsięwzięciu, ogłaszały konkursy na hasło i prace plastyczne. Na korytarzach i w klasach przygotowano gazetki tematyczne. W wielu przypadkach całe społeczności szkolne były zaangażowane w przygotowania i udział w programie. Informowano również rodziców, do których kierowano apele i organizowano pogadanki na podstawie materiałów opracowanych przez uczniów.

    Większość szkół i nauczycieli podjęła działania wg proponowanego harmonogramu, czyli 18 i 19 grudnia 2014 r., ale również w dniach wcześniejszych oraz na początku stycznia 2015 r.
Dominujące były dyskusje i debaty uczniów, na które w założeniach programu kładzie się szczególny akcent.

    Niezależnie organizowano przedsięwzięcia towarzyszące, zwiększające siłę oddziaływania akcji: apele szkolne, przedstawienia, psychodramy, happeningi uliczne, spotkania z ofiarami wypadków drogowych, policjantami ruchu drogowego, ratownikami. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się pokazy mody odblaskowej.

    Odwiedzano groby ofiar wypadków drogowych (często uczniów), w wielu przypadkach uczczono pamięć ofiar minutą ciszy w nawiązaniu do Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (w listopadzie 2014 r.). Konkursy literackie i plastyczne dla uczniów były standardem praktycznie w każdym przypadku.
Nierzadko angażowano samorządy lokalne, media, straże miejskie, katechetów i księży.


Różnorodność podjętych działań ilustrują cytaty z raportów nadesłanych ze szkół i od nauczycieli:

- „…zorganizowaliśmy Dzień Kamizelki Odblaskowej, w którym uczniowie i nauczyciele byli ubrani w kamizelki odblaskowe”
- „…w trakcie spotkania z ofiarą wypadku, która dzieliła się traumatycznymi przeżyciami oraz doświadczeniami związanymi z wypadkiem komunikacyjnym uczniowie zadawali pytania”
- „…podczas happeningu w naszej miejscowości uczniowie rozdawali ulotki, odblaski pozyskane od sponsorów oraz przeprowadzali wywiady z mieszkańcami na temat noszenia odblasków”
- „…przygotowaliśmy hasło dla rodziców – „Bezpieczny, świadomy Rodzic to bezpieczne Dziecko” - oraz informację na gazetce ściennej o wypadkach z udziałem dzieci, … rodzice razem z dziećmi wymyślali hasła związane z tematem”
- „…po zapoznaniu się z materiałami i udziale w debatach uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że odblaski mają ogromny wpływ na widoczność na drodze. Jeden z uczniów wyznał, że jego mama jeździ rowerem, który nie ma żadnego oświetlenia. Wzruszył cała klasę, gdy zadeklarował, że zadba o jej bezpieczeństwo”
- „…w dyskusji wykorzystywano doświadczenia własne uczniów. Widząc tak duże zaangażowanie naszych uczniów, będziemy kontynuować działania w kolejnych akcjach”
- „…młodzież kojarzyła odblaski z plastikowym misiem przyczepionym do plecaka. Akcja uświadomiła im, że warto podczas kupowania ubrań i butów zwracać uwagę na elementy odblaskowe, które ratują życie i są przyszywane przez markowe firmy”
- „…uczniowie wykazali się zrozumieniem tematu i kreatywnością”
- „…akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, wpłynęło kilkadziesiąt prac konkursowych”.

    W końcowej fazie uczniowie, nauczyciele i szkoły przesłali do organizatora swoje prace, relacje i sprawozdania. 4-osobowe jury wnikliwie zapoznało się z przesłanymi pracami i kierując się założeniami programu, dokonało wyboru laureatów i wyróżnionych w czterech kategoriach: Uczeń – wiersz, hasło, praca plastyczna, Uczeń – krótki utwór literacki, Nauczyciel i Szkoła. Przekazano dyplomy i nagrody zdobywcom trzech miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia. Listy zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach znajdą Państwo w załącznikach 1-4.


Podsumowanie:

    Wiedza na temat realizacji programu czerpana jest z nadsyłanych sprawozdań oraz ankiet wypełnianych przez uczestniczące szkoły i nauczycieli. Ankiety pozwalają dokładnie przyjrzeć się inicjatywom i przebiegowi akcji, liczbie uczestników oraz profilowi i poziomowi zaangażowania. Narzędzia te są dokładnie analizowane, a płynące z nich wnioski służą dalszemu doskonaleniu formuły przedsięwzięcia.

    Liczba szkół zaangażowanych była faktycznie wyższa niż podano, jednak nie wszystkie nadesłały sprawozdania i ankiety, formalnie nie brały więc udziału w akcji. Poziom merytoryczny V edycji, zarówno w fazie realizacji, jak i zgłoszeń do konkursu był bardzo wysoki.

    Uczniowie, angażując się, czerpali ze swojej wiedzy, doświadczeń i emocji. Proponowali rozwiązania, z przekonaniem podejmowali temat i z zapałem brali udział w działaniach towarzyszących. Uczestniczące szkoły i nauczyciele wykazali dużą determinację i zaangażowanie. Niewątpliwie, jednak właśnie ten przedświąteczny czas służył bezpośredniemu przeniesieniu nowej wiedzy i doświadczeń na świadome postawy i zachowanie uczniów w czasie wolnym, również w okresie ferii.

Akcja wpisała się do kalendarza wielu szkół uczestniczących w programie.
Podobnie, jak we wcześniejszych edycjach, do organizatorów kierowane są prośby o kontynuację.


Opracowanie:
Alicja Fonżychowska
Koordynatorka Projektu
Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo”

www.drogaibezpieczenstwo.org.plZałączniki – listy nagrodzonych:

  1. Załącznik nr 1. więcej -->>
  2. Załącznik nr 2. więcej -->>
  3. Załącznik nr 3. więcej -->>
  4. Załącznik nr 4. więcej -->>
Polub Nas na Facebook-u :-)Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze