Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Aktualności
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Zmiany w prawie, blokady alkoholowe, kultura bezpieczeństwa na drogach - europejski kierunek działań w walce z nietrzeźwymi kierowcami

05-06-2014, kategoria Aktualności - Porady
(fot. Jola Michasiewicz)

    W Warszawie, w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, odbyło się spotkanie z cyklu “Safe & Sober” (Bezpieczny i trzeźwy) - Blokady alkoholowe: europejski kierunek działań w walce z nietrzeźwymi kierowcami?

    Organizatorzy: Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC), Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Instytut Transportu Samochodowego zaprosili ekspertów bezpieczeństwa ruchu drogowego, osoby zainteresowane problematyką alkoholu w ruchu drogowym, przedstawicieli przedsiębiorstw. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele: Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariatu KR BRD; GDDKiA; KG Policji; ITS, Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Centrum Inicjatyw na Rzecz Poprawy BRD; Instytutu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Polskiego Związku Motorowego, mediów.

    Kampania “Safe & Sober” zainicjowana została przez ETSC w 2007 roku, a jej celem jest zachęcenie polityków, prywatne przedsiębiorstwa, a także osoby mające wpływ na kształtowanie opinii społecznej do podejmowania konsekwentnych działań na rzecz ograniczenia szkód związanych obecnością alkoholu w transporcie drogowym. W ramach kampanii “Safe & Sober”, która jest finansowana przez Volvo Group i firmę ACS, ETSC organizuje w wybranych krajach europejskich spotkania o charakterze okrągłego stołu. Podczas spotkania omawiano metody walki z nietrzeźwymi kierowcami (np. zastosowanie blokad alkoholowych), problemy związane z kształtowaniem i egzekucją dopuszczalnego limitu stężenia alkoholu we krwi, a także rozwiązania ukierunkowane na ograniczenie skali tego zjawiska w grupach początkujących kierowców.

    Moderatorem spotkania była Ilona Buttler (psycholog transportu, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego w ITS). Antonio Avenoso (dyrektor wykonawczy ETSC, fot. 1), Maciej Mosiej (sekretarz KR BRD) oraz Marcin Ślęzak (dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego) otworzyli dyskusję. Zwrócili uwagę na znaczenie wspólnych przedsięwzięć oraz potrzebę wymiany dobrych praktyk, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

    “Problem alkoholu w ruchu drogowym w UE” omówił Ilyas Daoud, Project Manager, European Transport Safety Council; natomiast Maciej Mosiej, Sekretarz Krajowej Rady BRD “Problem alkoholu w ruchu drogowym w Polsce”; “Odpowiedzialność prawna kierowców prowadzących pojazd po spożyciu alkoholu” zreferował prof. Ryszard Stefański, Katedra Prawa Karnego, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

    Blokady alkoholowe - technologia, która ratuje życie - to przedmiot kilku kolejnych wystąpień, a tu: “Rozwój blokad alkoholowych” - Karl Pihl, EU Regulatory Affairs Manager, Volvo Group; “Punkt widzenia producenta” - Stephane Vialettes, Managing Director, Alcolock France SAS; “Wdrożenie blokad alkoholowych w Polsce” - Sebastian Szajter, Noidss Sp. z o.o. Przygotowano także pokaz działania blokad alkoholowych.

    Równie ciekawe było podsumowanie spotkania, w ramach którego zaprezentowano podejmowane oraz planowane działania prowadzące do intensyfikacji działań wobec nietrzeźwych kierowców, a wśród nich te najlepsze rozwiązania, wyzwania i kierunki działań w przyszłości. A tu: “Ocena fińskiego programu reedukacyjnego i nowe rozwiązania prewencyjne” - Kimmo Pylväs, Chief Adviser, Finnish Transport Safety Agency (TRAFI) oraz “Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw”: Anders Lukowski, Business Excellence Manager, Arriva Denmark. wątpliwość co do sensu wprowadzania coraz ostrzejszych sankcji dla pijanych kierowców, przy jednoczesnym całkowitym braku informacji o kierowcach - nałogowych alkoholikach. Czy dalsza droga zaostrzania represji jest właściwa? - pytano.

    W wielu wystąpieniach podkreślano potrzebę skutecznego egzekwowania przyjętych rozwiązań; ale też podnoszenia świadomości obowiązującego prawa wśród kierowców; kultury jazdy nazwanej kulturą bezpieczeństwa na drogach. Zgłoszono Wśród odpowiedzi - opinie, iż zwiększanie kar nie przyniesie oczekiwanych zmian. Nie ma idealnego sposobu, aby w polskich realiach rozwiązać problem pijących kierowców. Liczba kontroli drogowych rośnie, a liczba ujawnionych pijanych jest tu wciąż stała. Ważną metodą jest tu edukacja - zwracał uwagę dyskutant. Interesującym wnioskiem było wskazanie, iż skutecznym rozwiązaniem może być praca z młodocianymi kierowcami. W ośrodkach szkolenia kierowców pojazdy powinny być wyposażone w alcolocki - i właśnie już na tym poziomie przyszli kierowcy powinni być przyzwyczajani do tych urządzeń.

    Antonio Avenoso, zamykając obrady podkreślił, iż cel spotkania, jakim było omówienie kierunków działań w walce z nietrzeźwymi kierowcami z uwzględnieniem blokad alkoholowych został zrealizowany. W ramach wystąpień i dyskusji bardzo interesującym i - miejmy nadzieję - owocnym było omówienie metod walki z nietrzeźwymi kierowcami, problemy związane z kształtowaniem i egzekucją dopuszczalnego limitu stężenia alkoholu we krwi, a także rozwiązania ukierunkowane na ograniczenie skali tego zjawiska w grupach początkujących kierowców - na tle konkretnych doświadczeń państw przede wszystkim Unii Europejskiej.


Polub Nas na Facebook-u :-)Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze