Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Aktualności
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Pijanym na drodze mówimy Nie

08-01-2014, kategoria Aktualności - Porady

Pijanym na drodze mówimy Nie    Kolejne tragedie na polskich drogach, do których doszło w ostatnich dniach, a których sprawcami byli nietrzeźwi kierowcy, wywołały gwałtowną reakcję zarówno rządu, jak i społeczeństwa. Nasza redakcja od lat włącza się we wszelkie działania profilaktyczne i promocyjne w walce z drogowymi piratami, łobuzami i mordercami. Pijanym na drodze mówimy Nie.

    Znamy już propozycje rządu w tej kwestii. Poniżej przedstawiamy komentarze naszych Partnerów: Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz Instytutu Transportu Samochodowego, zachęcając także Państwa, Nauczycieli i Rodziców, nie tylko do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ale także do włączenia się do dyskusji o tym, jak walczyć z tym, co zagraża na drodze naszym dzieciom i nam samym. Prosimy o Państwa opinie: redakcja@wychowaniekomunikacyjne.net


Komentarz Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego do proponowanych zmian prawnych dot. nietrzeźwych kierowców

    Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego z zadowoleniem przyjmuje zwiększone zainteresowanie polityków oraz mediów problematyką prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Pomimo stopniowej poprawy obserwowanej w ostatnich latach, jest to w dalszym ciągu poważny problem i jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych w Polsce, pochłaniająca życie kilkuset osób rocznie.

    Opowiadamy się za przyjęciem rozwiązań mających charakter systemowy, wolnych od działania pod wpływem chwilowych emocji. Bezpieczeństwo drogowe jest dziedziną, w której pozytywne skutki można osiągnąć konsekwentnie realizując przyjęte założenia w dłuższym okresie czasu.

    Polskie prawodawstwo w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego i nietrzeźwych kierowców nie odbiega od rozwiązań przyjętych w innych krajach UE, a nawet jest od większości z nich ostrzejsze. Dlatego naszym zdaniem skuteczną drogą do dalszego ograniczania liczby pijanych kierowców jest:

- prowadzenie działań prewencyjnych, skierowanych przede wszystkim do osób zatrzymanych pod wpływem alkoholu, celem zapobiegania ponownemu wykroczeniu/przestępstwu. Głównym elementem tak rozumianej prewencji powinny być rzetelne badania psychologiczne, dzięki którym można zidentyfikować kierowców uzależnionych od alkoholu

- obowiązkowe kontrole trzeźwości przy każdym zatrzymaniu kierującego, niezależnie od przyczyny zatrzymania

- konsekwencja w stosowaniu prawa, w tym egzekwowanie nałożonych kar. Wielokrotnie podnosiliśmy, że nawet niewielka lecz nieuchronna, niemożliwa do uniknięcia kara jest lepszym rozwiązaniem niż zaostrzanie prawa, które jest niewykonalne i niewiarygodne dla potencjalnego sprawcy

- praca edukacyjna, mająca na celu zmianę postaw społecznych wobec osób kierujących pod wpływem alkoholu – brak przyzwolenia społecznego, ułatwiona współpraca z policją, okazywanie sprzeciwu wobec osób prowadzących po spożyciu alkoholu. Ważnym gestem świadczącym o determinacji rządu i parlamentu byłoby ograniczenie immunitetów, w sposób pozwalający na ponoszenie konsekwencji przewinień drogowych przez osoby pełniące funkcje publiczne.

    Partnerstwo dla Bezpieczeństwa drogowego, jako organizacja zrzeszająca ponad 40 podmiotów współpracujących na rzecz redukcji liczby wypadków drogowych, jest gotowa do włączenia się w prace nad zgłoszonymi propozycjami i poszukiwania najlepszych rozwiązań, zarówno w oparciu o dostępne badania naukowe jak i doświadczenia międzynarodowe, wdrażane w innych państwach.

Więcej informacji udziela:

Dorota Olszewska, dorota.olszewska@pbd.org.pl, 608 622 027


Stanowisko Instytutu Transportu Samochodowego
w sprawie nietrzeźwych kierowców

    Analiza danych o wypadkach drogowych w Polsce wskazuje, że dotychczasowa wieloletnia i konsekwentna polityka państwa wobec nietrzeźwych kierujących jest skuteczna. W latach 2000-2012 liczba wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących spadła o 55,4%, liczba ofiar śmiertelnych o 54,7%, a rannych o 56,9%.

    W ostatnim okresie pojawiają się jednak sygnały wskazujące na potrzebę modyfikacji obecnie realizowanych działań.

    Instytut Transportu Samochodowego podziela opinię przedstawicieli administracji rządowej, że dalsze zaostrzanie kar dla sprawców wypadków drogowych związanych z alkoholem jest działaniem mało skutecznym. Działania powinny być ukierunkowane raczej na bardziej konsekwentne niż do tej pory, stosowanie już istniejących rozwiązań prawnych. Konieczne jest także wprowadzenie procedur monitorujących efekty działań wymiaru sprawiedliwości.

    Zdaniem Instytutu w kolejnych latach główny wysiłek powinien przede wszystkim koncentrować się na działaniach związanych z ograniczaniem liczby osób prowadzących pojazd po spożyciu alkoholu oraz na zwiększeniu skuteczności oddziaływań wobec kierujących-recydywistów.

    Poniżej przedstawiamy następujące propozycje działań prewencyjnych, które w naszej opinii mogłyby stać się głosem w przedmiotowej dyskusji:

1. Wprowadzenie do systemu prawnego możliwości obligatoryjnego montowania w pojazdach silnikowych tzw. blokad alkoholowych, czyli urządzeń połączonych z zapłonem silnika, które uniemożliwiają uruchomienie pojazdu w przypadku negatywnego wyniku kontroli stanu trzeźwości kierowcy. ITS proponuje, aby w pierwszym okresie rozwiązanie to stosowane było wobec kierowców-recydywistów, wobec kierowców, którzy prowadzili pojazd ze stężeniem przekraczający 1,5%0 oraz w przypadku kierowców wybranych rodzajów transportu (np. kierowców komunikacji publicznej czy autobusów dowożących dzieci do szkoły);

2. Wprowadzenie administracyjnego trybu zatrzymywania prawa jazdy dla osób zatrzymanych po raz pierwszy za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu. Decyzję o okresie zatrzymania prawa jazdy, a także o warunkach jego odzyskania podejmowałby (w porozumieniu z Policją) kierownik odpowiedniego wydziału zajmującego się prawami jazdy. Proponujemy, aby okres zatrzymania prawa jazdy wynosił od 3 do 12 miesięcy, a wśród warunków odzyskania prawa jazdy rozważyć należy obowiązek:

  • uczestnictwa w odpowiednim programie reedukacyjnym. Propozycja ta oznacza konieczność przygotowania w Polsce specjalnych programów dla kierowców prowadzących pojazd po spożyciu alkoholu;
  • wykonania specjalistycznych badań lekarskich i psychologicznych. Osoby, z problemami alkoholowymi powinny być po tych badaniach kierowane na leczenie, a dopiero potem - na odpowiedni program reedukacyjny;
  • udziału w pracach społecznych na rzecz lokalnych społeczności, w tym także obowiązek udziału w zajęciach poświęconych zagrożeniom związanym z jazdą po spożyciu alkoholu w szkołach i ośrodkach szkolenia kierowców.

3. W porozumieniu z towarzystwami ubezpieczeniowymi wprowadzenie zasady, że kierowca zatrzymany na prowadzeniu pojazdu po alkoholu płaci w następnym roku wyższą składkę OC;

4. Pozostawienia w Centralnym Systemie Ewidencji Pojazdów i Kierowców informacji o zatrzymaniu kierowcy za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu przez okres co najmniej 10 lat i traktowania każdego następnego wykroczenia tego typu, niezależnie od daty jego popełnienia, jako recydywy.

    Działania podejmowane przez administrację państwową mogą nie wystarczyć, jeżeli w walkę z pijanymi kierowcami nie włączy się całe społeczeństwo. Wyniki badań opinii społecznej (między innymi w ramach projektu SARTRE) wskazują, że walka z alkoholem w ruchu drogowym jest powszechnie uważana za jeden z najważniejszych priorytetów działań w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Natomiast problemem w Polsce jest brak społecznej reakcji, gdy pijany kierowca wsiada lub prowadzi pojazd. Kampanie ukierunkowane na zmianę tej sytuacji zyskałyby na wiarygodności, gdyby premier polskiego rządu zapowiedział szybkie zakończenie prac w Sejmie nad ustawą ograniczającą działanie immunitetu w przypadku wykroczeń i przestępstw drogowych oraz ogłosił zaostrzenie kar dla urzędników administracji rządowej za jazdę samochodem po spożyciu alkoholu i zaapelował do innych pracodawców w Polsce, aby wprowadzili podobne rozwiązania.

    ITS popiera uruchomienie specjalnych kampanii informacyjnych zachęcających społeczeństwo do aktywniejszego włączania się w działania ukierunkowane na wyeliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych użytkowników dróg (także pieszych).


Więcej informacji:

Maria Dąbrowska-Loranc
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS
+48 22 43 85 176
maria.dabrowska-loranc@its.waw.pl

Ilona Butler
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS
+48 22 43 85 130
ilona.buttler@its.waw.pl

Mikołaj Krupiński
Rzecznik Prasowy ITS
+48 22 43 85 538
+48 604 931 310
mikolaj.krupinski@its.waw.pl
Polub Nas na Facebook-u :-)Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze