Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Aktualności
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

W sprawie wsparcia i rozpropagowania obowiązku noszenia odblasków

20-09-2013, kategoria Aktualności - Porady


Bardzo ważne zapytanie (nr 4672) w sprawie wsparcia i rozpropagowania nowego przepisu, jakim będzie obowiązek noszenia przez wszystkich pieszych elementów odblaskowych zgłosił Piotr Polak, adresując do ministra transportu. Odpowiadający – Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w MTBiGM informował, iż resort prowadził i będzie prowadził akcje edukacyjno-informujące propagujące obowiązek noszenia odblasków. Działania te mają być finansowane w ramach ogólnych wydatków resortu na promocję bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym.

Minister Rynasiewicz podkreślił, iż resort już od 2002 r. prowadzi intensywne działania o charakterze profilaktycznym propagujące stosowanie elementów odblaskowych przez wszystkich niechronionych uczestników ruchu drogowego, obejmujące prowadzenie kampanii społecznych w mediach, wsparcie akcji organizowanych przez sektor pozarządowy w tym zakresie oraz organizację licznych konkursów, w których nagrodami były m.in. elementy odblaskowe.

Zapytanie (nr 4672)
do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wsparcia i rozpropagowania nowego przepisu, jakim będzie obowiązek noszenia przez wszystkich pieszych elementów odblaskowych


   Szanowny Panie Ministrze! Obecnie w Sejmie RP trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zostanie wprowadzony obowiązek używania elementów odblaskowych przez wszystkie osoby poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. To dobry pomysł, który powinien przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pieszych. Wymaga jednak szerokiego rozpowszechnienia, dobrej kampanii reklamowej, szczególnie we wszystkich mediach. W związku z tym pytam:

  1. Czy resort planuje wsparcie takiej kampanii?
  2. Jeśli tak, to jakimi środkami finansowymi zamierza wesprzeć pan minister to rozwiązanie ustawowe?

Z poważaniem
Poseł Piotr Polak
Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r.


ODPOWIEDŹ:

   Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo, znak: SPS-024-4672/13, z dnia 25 czerwca 2013 r. przesyłające zapytanie posła Piotra Polaka w sprawie wsparcia i rozpropagowania nowego przepisu, jakim będzie obowiązek noszenia przez wszystkich pieszych elementów odblaskowych, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

   Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej stale prowadzi działania edukacyjno-informacyjne mające na celu kształtowanie właściwych postaw uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych. W ramach tych działań będą również prowadzone akcje na rzecz propagowania nowego obowiązku noszenia przez pieszych elementów odblaskowych. W przyjętym w dniu 22 maja 2013 r. przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego programie realizacyjnym na rok 2013 (dokumencie wykonawczym do narodowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego 2013–2020) zaplanowano przeprowadzenie kilku kampanii społecznych promujących bezpieczne zachowania wśród uczestników ruchu drogowego, w tym kampanii ukierunkowanej na niechronionych uczestników.

   Kampanie te zostaną sfinansowane w ramach ogólnych wydatków Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na promocję bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

   Jednocześnie informuję, że od 2002 r. resort prowadzi intensywne działania o charakterze profilaktycznym propagujące stosowanie elementów odblaskowych przez wszystkich niechronionych uczestników ruchu drogowego, obejmujące prowadzenie kampanii społecznych w mediach, wsparcie akcji organizowanych przez sektor pozarządowy w tym zakresie oraz organizację licznych konkursów, w których nagrodami były m.in. elementy odblaskowe. Jedną z ostatnich akcji przeprowadzonych wspólnie z organizacją pozarządową był “Bazar bezpieczeństwa”, który odbył się 30 czerwca br., a którego jednym z elementów było propagowanie stosowania elementów odblaskowych wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Z poważaniemPolub Nas na Facebook-u :-)Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze