Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Aktualności
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

WORD Warszawa informuje: XXXVI Ogólnopolski Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (BRD) i XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turnieju Motoryzacyjny (MTM)

03-03-2013, kategoria Aktualności - Porady

WORD Warszawa informuje: XXXVI Ogólnopolski Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (BRD) i XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turnieju Motoryzacyjny (MTM)XXXVI Ogólnopolski Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (BRD)
i XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turnieju Motoryzacyjny (MTM)
KOMUNIKAT Nr 1/2013 dla m.st. Warszawy i ościennych powiatów
(regulaminy Turniejów BRD zatwierdzone przez Główną Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 14 lutego 2013 r. znajdują się na stronie
http://pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego/turnieju)


XXXVI Turniej BRD dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych


Harmonogram przeprowadzenia eliminacji wg Regulaminu Turnieju BRD:

 • eliminacje klasowe, szkolne i międzyszkolne (gminne, miejskie) - do 31.03.2013 r.
 • eliminacje powiatowe (wg potrzeb, rejonowe) - do 25.04.2013 r.
 • eliminacje wojewódzkie - do 15.05.2013 r. (uchwalono dla woj. mazowieckiego termin Finału 27.05.2013 r.)
 • finał ogólnopolski – do 15.06.2013 r.

Dotyczy eliminacji powiatowych dla m.st. Warszawa:

Termin, miejsce i godzina eliminacji:
 • 08.05.2013 r. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 w Warszawie-Ursusie, ul. Gen. Sosnkowskiego 10, godz. 9.00.

    Zgłoszenie drużyn do eliminacji powiatowych dla m.st. Warszawa należy przesłać w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. w formie pisemnej na adres e-mail: szkolapodstawowanr14@op.pl lub tel./ fax: 22 662 64 05. Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie www.pzm.pl
    Rejestracja drużyn będzie prowadzona w dniu eliminacji powiatowych dla m.st. Warszawy w godz. 8.00-8.30. Do zapisu drużyny niezbędne są następujące dokumenty zawodników:

 • karta rowerowa
 • legitymacja szkolna
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju
 • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.

    Informujemy, że treść komunikatu dot. eliminacji powiatowych dla m.st. Warszawy przesłana została również drogą e-mailową do Dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawa z prośbą o rozpowszechnienie wśród uczniów szkół warszawskich.

Dotyczy eliminacji rejonowych dla m.st. Warszawy i ościennych powiatów:


Termin, miejsce i godzina eliminacji:
 • 15.05.2013 r. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 w Warszawie-Ursusie, ul. Gen. Sosnkowskiego 10, godz. 9.00

    Eliminacje rejonowe organizowane są przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie dla zwycięzców eliminacji powiatowych z następujących powiatów:
m.st. Warszawa, legionowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego, nowodworskiego, wołomińskiego, mińskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, żyrardowskiego.

Zgłoszenie drużyn po eliminacjach powiatowych do eliminacji rejonowych należy przesłać w terminie do dnia 10 maja 2013 r. w formie pisemnej na adres e-mail: szkolenia@word.waw.pl lub fax: 22 597 67 43, po jednej drużynie z eliminacji powiatowych.

Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie www.pzm.pl i na stronie WORD Warszawa (zakładka BRD).

Rejestracja drużyn będzie prowadzona w dniu eliminacji rejonowych w godz. 8.00-8.30. Do zapisu drużyny niezbędne są następujące dokumenty zawodników:

 • karta rowerowa
 • legitymacja szkolna
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju
 • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.


XVII Turniej MTM dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Harmonogram przeprowadzenia eliminacji wg Regulaminu Turnieju MTM:

 • eliminacje szkolne, miejskie, powiatowe lub rejonowe – do 30.04.2013 r.
 • eliminacje wojewódzkie – do 31.05.2013 r.
 • finał ogólnopolski – do 15.06.2013 r.

Dotyczy eliminacji rejonowych dla m.st. Warszawa i ościennych powiatów:


Termin, miejsce i godzina eliminacji:
 • 22.05.2013 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, ul. Odlewnicza 8, godz. 10.00
 • eliminacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej – testy.

    Eliminacje rejonowe organizowane są dla zwycięzców eliminacji powiatowych z następujących powiatów: m.st. Warszawa, legionowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego, nowodworskiego, wołomińskiego, mińskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, żyrardowskiego.

    Zgłoszenie drużyn po eliminacjach powiatowych do eliminacji rejonowych należy przesłać w terminie do dnia 15 maja 2013 r. w formie pisemnej na adres wojciech.morawski@pzm.pl lub fax: 22 822 15 95, po jednej drużynie z eliminacji powiatowych.
Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie www.pzm.pl


Dodatkowe informacje


Dotyczy Finału Mazowieckiego BRD:


Termin i miejsce Finału:
 • 27.05.2013 r. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 w Warszawie-Ursusie, ul. Gen. Sosnkowskiego 10.

    Organizatorem Finału jest Automobilklub Polski w Warszawie. Zgłoszenie drużyn po eliminacjach rejonowych do Finału należy przesłać drogą elektroniczną lub w innej formie pisemnej na adres Automobilklubu Polski, po dwie drużyny z eliminacji rejonowych, tj. dwie drużyny ze szkół podstawowych i dwie drużyny ze szkół gimnazjalnych.
Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie www.pzm.pl. i www.automobilklubpolski.pl

    Sędzią Głównym Finału jest pan Mirosław Guziński – WRD Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej z s. w Radomiu.


Dane kontaktowe Automobilklubu Polski:
Automobilklub Polski
ul. Pańska 85
00-834 Warszawa
tel.: 22 652 81 20
fax: 22 652 81 10
Strona internetowa: www.automobilklubpolski.pl
Adresy poczty elektronicznej: brd@automobilklubpolski.pl i kjundziłł@automobilklubpolski.pl

Osoby do kontaktu:
- p. Katrzyna Jundziłł, tel.: 502 443 792
- p. Jacek Pietrusiewicz, tel.: 501 524 217.


Dotyczy Finału Ogólnopolskiego BRD:


Termin i miejsce finału:
 • 04-06.06.2013 r. - Jasło

Do Finału zgłaszana jest jedna szkoła podstawowa i jedna szkoła gimnazjalna, które zajęły pierwsze miejsca w Finale Mazowieckim Turnieju BRD.


Dotyczy Finału Mazowieckiego Turnieju MTM:


Termin i miejsce finału:
 • 29.05.2013 r. na terenie zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 im. Romana Macieja Pijanowskiego i Technikum nr 7 w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 56
 • od uczestników, którzy biorą udział w konkurencjach sprawnościowych, wymagane są stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami.

    Organizatorem Finału jest Automobilklub Polski w Warszawie. Zgłoszenie drużyn po eliminacjach rejonowych do Finału należy przesłać drogą elektroniczną lub w innej formie pisemnej na adres Automobilklubu Polski, po dwie drużyny z eliminacji rejonowych. Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronach: www.pzm.pl. i www.automobilklubpolski.pl
    Sędzią Głównym Finału jest pan Jan Borowski – WRD Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej z s. w Radomiu.


Dane kontaktowe Automobilklubu Polski:
Automobilklub Polski
ul. Pańska 85
00-834 Warszawa
tel.: 22 652 81 20
fax: 22 652 81 10
Strona internetowa: www.automobilklubpolski.pl
Adresy poczty elektronicznej: brd@automobilklubpolski.pl i kjundziłł@automobilklubpolski.pl

Osoby do kontaktu:
- p. Katrzyna Jundziłł, tel.: 502 443 792
- p. Jacek Pietrusiewicz, tel.: 501 524 217.


Dotyczy Finału Ogólnopolskiego MTM:


Termin i miejsce finału:
 • 07-08.06.2013 r. – Poznań,
 • od uczestników, którzy biorą udział w konkurencjach sprawnościowych, wymagane są stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami.

    Do Finału zgłaszana jest jedna szkoła ponadgimnazjalna, która zajęła pierwsze miejsce w Finale Mazowieckim Turnieju MTM.Komitet Organizacyjny
Turniejów BRD i MTM
Województwa Mazowieckiego


Warszawa, 28.02.2013 r.
Polub Nas na Facebook-u :-)Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze