Nauczyciele » Porady metodyczne » Konspekty zajęć
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Scenariusze - Spis

29-05-2008, kategoria Konspekty-Zajęć

Pobierz w formacie pdf:

Plan pracy w ciągu roku

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA W REALIZACJI PROGRAMU

3- 4 latki5 latki6 latki
WRZESIEŃ
Spotkanie z rodzicami

 • określenie zasad przyprowadzania i odbierania dziecka
 • informacja o programie BKN
 • zaproszenie rodziców do współpracy w realizacji programu

Zebranie z rodzicami + policjant, omówienie programu, plan pracy wychowanie komunikacyjne

Dzieci :

 • poznawanie zasad ruchu drogowego dla pieszych i ich przestrzegania (cały tydzień)
 • W mieście, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i bez
 • Orientacja w przestrzeni (strony ciała dzieci, prawa, lewa strona)
 • Wycieczka na skrzyżowanie
 • Zajęcia z wykorzystaniem Autochodzika

Droga do przedszkola

 • Umiejętność rozpoznania znaków:
 • Znaki komunikacyjne, ostrzegawcze, informacyjne,
 • Znajomość akcesoriów drogowych : sygnalizator świetlny, przejście dla pieszych - prawidłowe korzystanie.
PAŹDZIERNIK

Jesienne kolory ulicy

 • zapoznanie się z kolorem zielonym, czerwonym
 • światełka odblaskowe

 • Dostrzeganie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze i przy drodze.
 • Przewidywanie skutków zachowań związanych z ruchem drogowym (autochodzik, odblaski)

 1. Umiejętność rozpoznania przez dziecko zagrożenia na drodze - jesień - dłuższa droga hamowania.
 2. Umiejętność prawidłowego włączania się w ruch kołowy na drogach rowerowych
 3. Znajomość wyposażenia rowerów
 4. Znajomość znaków drogowych dotyczących rowerów
LISTOPAD

Mój tata jest kierowcą

 • wykorzystanie samochodów z zestawu "Autochodzik", poznanie budowy samochodu
 • pasy bezpieczeństwa
poznanie znaków drogowych, kolory nakazu i zakazu

 1. Rola kierowcy. Światła odblaskowe. Znaki dla kierowcy.
 2. Akcesoria samochodowe : fotelik, pasy bezpieczeństwa
GRUDZIEŃ
Rozpoznanie figur geometrycznych w odniesieniu do kształtów znaków drogowych Przestrzeganie zakazu zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych (zima - sporty zimowe)

 1. Umiejętność rozpoznania zagrożenia na drodze zimą
  • stłumione dźwięki
  • wydłużona droga hamowania

 2. Zabawy ruchowe i dźwiękowe w sali - utrwalenie wiadomości
STYCZEŃ
Poznawanie miejsc przeznaczonych dla pieszych - chodnik ,zebra. Informacyjne Zapraszamy gości. Rola Policjanta w ruchu drogowym. Umiejętność odczytania mowy ciała policjanta.
LUTY
Znaki dla pieszych: przejście dla pieszych, sygnalizator świetlny i dźwiękowy Rodzaje pojazdów, zawód kierowcy, środki lokomocji
MARZEC
Spotkanie z policjantem - poznanie munduru i pracy
Zagrożenia na drodze (wiosna) - słaba widoczność (słońce)
KWIECIEŃ
Odgłosy ulicy Bezpieczne zachowanie się na ...(nieczytelne) , (dźwięki) Moja droga do przedszkola, szkoły - współpraca z rodziną
MAJ
Rajd -wycieczka Bezpieczeństwo zabaw (gra w piłkę , wzrost) Rajd rowerowy
CZERWIEC
Zagrożenia na drodze Poznawanie zasad zachowanie drogowego poza miastem (wakacje)
Negatywne i pozytywne skutki motoryzacji (??)
Rajd terenowy
Autoriada

Opis produktu AUTOCHODZIK
"Kto ważniejszy?"

Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" w Kościerzynie - Mirosława Synak

Cele:

 • wprowadzenie wybranych zasad ruchu drogowego
 • pobudzenie swobodnej ekspresji
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • pobudzenie wyobraźni słuchowo - ruchowej

Miejsce:

sala dydaktyczna

Pomoce dydaktyczne:

Wybrane elementy z zestawu edukacyjnego "Autochodzik"

 • 2 samochody
 • znaki drogowe
 • sygnalizator świetlny
 • przejścia dla pieszych
 • płyta CD
 • emblematy wozu strażackiego

Przebieg:

 1. 1. Inscenizacja opowiadania pt. " Kto ważniejszy?" (rozmowa wozu strażackiego z ciężarówką).
 2. zabawa ruchowa "Bądź uważny"
  1. slalom:
   • wyjaśnienie zasad zabawy
   • podział dzieci na zespoły
   • montowanie samochodów
   • slalom miedzy słupkami
  2. ćwiczenia słuchowe:
   • rozróżnianie odległości - blisko, daleko
   • rozróżnianie dźwięków - sygnał pojazdów uprzywilejowanych, klakson samochodu, dzwonek rowerowy, itp.
   • reakcja na sygnał

 3. Malowanie farbami dźwięków słuchanych a CD"Podróż po Europie za 1 grosik"

Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" w Kościerzynie - Justyna Chrapkowska

Cele:

 • przestrzeganie zasad i przepisów ruchu drogowego
 • doskonalenie zmysłu słuchu i koncentracji uwagi
 • wdrażanie do zdrowej realizacji

Miejsce:

sala gimnastyczna

Pomoce dydaktyczne:

zestaw "Autochodzik", płyta CD, kredki, bloki, paszporty, szarfy, mapa tras, puzzle obrazkowe, quiz " małe prawo jazdy".

Przebieg:

 1. Wyjaśnienie celów i zasad zabawy.
 2. Rozdanie dzieciom paszportów oraz podział na 3 zespoły (kolorowe szarfy).
 3. Rozstawienie znaków i sygnalizatora świetlnego oraz pokaz trasy podróży na mapie.
 4. Pokaz jak należy się zachowywać zanim przejdziesz przez pasy.
 5. Gdy odgadniesz prawidłowo odgłosy ulicy to dostaniesz na benzynę i pojedziesz do Niemiec.
 6. Gdy namalujesz na kartonie znak "STOP" to pojedziesz w nagrodę na herbatę do restauracji w Anglii.
 7. Jak odgadniesz co kryje się za puzzlami pojedziesz do warsztatu samochodowego w Hiszpanii wykorzystując znaki drogowe (z puzzli w kształcie trójkątów dz. ułoży obrazek kolizji z bykiem).
 8. Wracajac z podróży po Europie rozwiązywanie Quizu z pytaniami za które otrzymują małe "Prawo Jazdy"."Z ruchem drogowym za pan brat"

Przedszkole Miejskie nr 12 w Sopocie - Magdalena Szydłowska, Jadwiga Żuralska

Cele:

 • wdrażanie do wspólnego działania w zespole
 • utrwalanie wybranych zasad ruchu drogowego
 • rozumienie konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego
 • zarówno przez pieszych, jak i kierujących pojazdami
 • wzbudzenie zaufania do policjanta

Cele operacyjne:

 • dziecko potrafi współdziałać w zespole
 • dziecko zna zasady przechodzenia przez jezdnię
 • dziecko poprawnie interpretuje znaki w działaniu

Pomoce Dydaktyczne:

 • zestaw edukacyjny "Autochodzik"
 • plansze z sytuacjami drogowymi
 • koperty ze znakami drogowymi (odpowiednimi do sytuacji drogowych z plansz)
 • plany przejścia obwodu stacyjnego dla trzech zespołów

Przebieg zajęcia:

1. Podział dzieci na trzy zespoły, bezosobowe wręczenie identyfikatorów, wybór kapitana zespołu.

2.Omówienie zadań do wykonania oraz wręczenie planów kolejności realizacji zadań.

I Stanowisko - "przejście dla pieszych"- poprawne zachowanie się jako pieszego: upewnianie się przed zbliżeniem się do przejścia dla pieszych oraz przed wejściem na jezdnie, przejście przez jezdnię oraz jako kierującym pojazdem: zatrzymanie pojazdu w celu przepuszczenia pieszych, poruszanie się po wytyczonej taśmą samoprzylepna trasie (losowanie roli w zadaniu, jednokrotna wymiana ról - połowa dzieci to piesi, druga połowa kierujący pojazdami).

II Stanowisko - przejazd autochodzikiem wytyczoną drogą ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawną interpretacje ustawionych znaków drogowych (losowanie kartoników z kolejnością udziału przed rozpoczęciem zadania).

III Stanowisko - zabawa przy namiocie autochodzika (tankowanie samochodu, zakupy, naprawa samochodu). Każdy zespół po wykonaniu zadania otrzymuje kopertę ze znakiem drogowym.


Po wykonaniu zadania dzieci wybierają właściwa plansze z sytuacją drogową i uzupełniają ją zdobytymi znakami drogowymi. Proszę pana policjanta o sprawdzenie poprawności wykonania zadania.
"Przechodzę bezpiecznie przez jezdnię"

Przedszkole Miejskie nr 12 w Sopocie - Sylwia Chaber

Uczestnicy :

dzieci 5-6 letnie

Cele operacyjne:

 • dziecko rozumie co może się wydarzyć jeśli nie będzie pamiętało o bezpieczeństwie na jezdni. Staje się dojrzałym i świadomym uczestnikiem ruchu drogowego
 • dziecko zna miejsca, w których dozwolone jest przekraczanie jezdni
 • dziecko rozpoznaje i nazywa: sygnalizator świetlny, pasy na jezdni, znaki drogowe, sygnalizator dźwiękowy

Miejsce:

sala przedszkolna

Czas:

Ok. 30 min

Przebieg zajęcia:

 1. Przywitanie z grupą, przedstawienie dzieciom celu zajęcia: "nauczymy się jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę".
 2. Ogladanie tablic przedstawiających różne sytuacje - próby przechodzenia przez jezdnię:
  • chłopiec wchodzi na jezdnie w miejscu gdzie nie ma pasów, znaku drogowego ani sygnalizatora świetlnego, auto hamuje przed dzieckiem
  • chłopiec wchodzi na jezdnie przy czerwonym świetle samochód gwałtownie hamuje

 3. Rozmowa z dziećmi - refleksja nad oglądanymi zdarzeniami : "Dlaczego doszło do sytuacji zagrożenia?"
  • dochodzi do zdarzenia ponieważ chłopiec przechodził przez jezdnię w niedozwolonym miejscu
  • auto gwałtownie hamuje, gdyż chłopiec nie zwrócił uwagi na kolor sygnalizatora

 4. Które miejsca są właściwe do przekraczania jezdni? Prezentacja elementów które znajdują się przy przejściu dla pieszych: sygnalizator świetlny i dźwiękowy, pasy na jezdni, znaki drogowe. Oglądanie fotografii sygnalizatora świetlnego, który można samemu uruchomić przez naciśniecie guzika.
 5. Zabawa ruchowa : "Czerwone - żółte - zielone" - nauczyciel pokazuje kolejno kolorowe tarcze, na które dzieci - auta z obręczami - kierownicami poruszają się po wyznaczonych liniami trasach w sali.
 6. Ogladanie ilustracji przedstawiających miejsca przejścia dla pieszych - powtórzenie które elementy wyznaczają przejście.
 7. Praca w kartach pracy : kartka podzielona cztery/sześć części, na których są różne miejsca, w których dziecko przechodzi przez jezdnię. Dwie-trzy są nieprawidłowe, które należy skreślić."Poznawanie w zabawie elementarnych przepisów ruchu drogowego,reagowanie na umowne znaki"

Uczestnicy:

dzieci 4 letnie

Cele operacyjne:

 • dziecko wysłuchuje opowiadania pt. "Przygoda na ulicy" J. Salach
 • dziecko wie, że przez jezdnię wolno przejść tylko na pasach
 • poznaje sygnalizator świetlny i jego funkcję
 • utrwala kolory: czerwony, żółty i zielony

Miejsce:

sala przedszkolna

Czas:

Ok. 15 min

Przebieg zajęcia:

 1. Wysłuchanie opowiadania "Przygoda na ulicy" J. Salach.
 2. Rozmowa z dziećmi na temat przygody Grzesia - wyciągnięcie przez dzieci wniosków z niewłaściwej zabawy chłopca na ulicy.
 3. Zabawa:
 4. Przygotowanie: wyznaczenie szerokiej jezdni i równoległych do niej chodników dla pieszych. Na jezdni po prawej stronie ustawiają się samochody i na chodniku przechodnie.

  Przebieg: Na odpowiedni znak przed sobą: samochody jada lub stoją, a piesi przechodzą bądź stoją. W trakcie zabawy jedno z dzieci wypuszcza piłkę z ręki na jezdnię. Reakcja dzieci musi być zgłoszenie nauczycielce tego faktu i obserwacja jej reakcji.

 5. Po zabawie powtórzenie z dziećmi zasad bezpiecznego poruszania się po jezdni.
 6. Naklejanie na kartonik kolorowych kółek (świateł)"Wysoko - nisko"

Przedszkole nr 5 w Sopocie
Urszula Janowska, Jolanta Śmigalska

Cele:

organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych dziecka, wynikających ze zróżnicowanego wieku oraz doświadczenia, wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznania rzeczywistości technicznej poprzez obserwowanie przedmiotów oraz ich ułożenia w przestrzeni i czasie, uczenie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka.

Metody:

aktywizujące

Miejsce:

sala dydaktyczna

Czas:

40min

Formy:

praca z całą grupą

Pomoce dydaktyczne:

Autochodzik - samochody, znaki drogowe, przejście dla pieszych, klocki, plansze - ilustracje, znaki różnej wielkości

Przebieg:

Dzieci wchodzą do sali, gdzie są rozwieszone ilustracje na różnych wysokościach, nisko - w zasięgu wzroku i bardzo wysoko, dzieci odpowiadają na zadane pytanie - czy zauważyłeś jakieś zmiany w wystroju sali?

Dzieci zauważyły wszystkie obrazki w zasięgu ich wzroku, tylko bardzo wysoko nie.

Następnie budują miasto z klocków Lego, z Autochodzika oraz naturalnej wysokości, takich jakie są w ruchu drogowym, następnie dokonują oceny, które były dla nich najlepiej widoczne - wyciągniecie przez dzieci wniosku, ze najlepiej widoczne są w zasięgu ich wzroku. Rozmowa o tym jak bardzo trudno jest poruszać się dzieciom w ruchu drogowym, gdzie wszystko jest bardzo duże, jak bardzo musza uważać i się rozglądać. Wycieczka na skrzyżowanie, celem praktycznego przećwiczenia problemu, po powrocie do przedszkola zabawa ruchowa " Skoczki" - bieg, kucanie, wspinanie się na palce i patrzenie przed siebie.
Zestaw zabaw ruchowych " Ruch uliczny"

Przedszkole nr 5 Beata Blachowska

Cele:

 • poznanie zasad ruchu drogowego
 • symulacja sytuacji spotykanych przez dzieci na drogach
 • doskonalenie wyobrażeń i ekspresji ruchowej
 • ćwiczenie umiejętności prawidłowego reagowania na sygnały i znaki

Cele operacyjne:

 • dzieci znają i stosują hasło " Zielone idź, czerwone stój"
 • znają zasady funkcjonowania sygnalizatora świetlnego
 • wiedza jak oznaczone jest miejsce dla pieszych
 • znają znaki Stop i Parking
 • potrafią wykonać zadane ćwiczenia gimnastyczne

Metody:

aktywizujące

Miejsce:

sala gimnastyczna

Czas:

30 min.

Forma:

praca za całą grupą

Pomoce dydaktyczne:

Autochodzik - samochody, znaki drogowe, przejście dla pieszych, stacja paliw, policjant

Przebieg:

 1. Zabawa orientacyjno - porządkowa "Pożar" : dzieci biegają swobodnie po całej sali na sygnał "strażackiego dźwięku" biegną w stronę parkingu, odjazd wozu strażackiego, włączenie sygnału powrót do swobodnego biegu
 2. Dzieci dzielone są na dwa zespoły, na czworaka przechodzą przez tunel (namiot), drugi zespół ćwiczenia równoważne przejście po krawężniku
 3. Rzut woreczkami do celu (namiotu)
 4. Zabawa "Ruch uliczny" - dwa zespoły - dzieci i samochody : policjant kierujący ruchem - dzieci reagują na ruchy i ustawienie policjanta, na odpowiedni znak przechodzą przez przejście (pierwszym policjantem jest nauczyciel)" Poznajemy znak STOP"

Przedszkole nr 5 w Sopocie - Urszula Jankowska, Jolanta Śmigalska

Uczestnicy:

dzieci 6 letnie

Cele:

 • utrwalanie znaku STOP oraz innych
 • wdrażanie do samodzielnego działania oraz rozwiązywania krzyżówek i czytania ze zrozumieniem

Cele operacyjne:

 • organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnego dziecka, wynikających ze zróżnicowania wieku oraz doświadczenia
 • wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznania rzeczywistości technicznej poprzez obserwowanie przedmiotów oraz ich ułożeń w przestrzeni i czasie
 • uczenie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka
 • organizowanie działań pozwalających na poznanie przez dziecko jego wielowymiarowości (postrzegam, czuje, myślę, działam)

Metody:

aktywizujące

Miejsce:

sala dydaktyczna:

Czas:

40 min.

Forma:

praca z całą grupą

Pomoce dydaktyczne:

Autochodzik - znak Stop ,przejścia dla pieszych , ulica , pasy , plansze , krzyżówki , papierowe pudełka w kolorze czerwonym sygnalizator

Przebieg:

 1. Omówienie zasad rozwiązania krzyżówki - dzieci otrzymują puste pola krzyżówki oraz rozsypankę literową z której układają hasło, rozwiązaniem jest napis Stop , wspólne odczytanie hasła , dzieci opowiadają z czym im się kojarzy znak Stop, opierając się na własnych doświadczeniach
 2. Dzieci oglądają plansze na których przedstawione są różne sytuacje na drodze.
 3. Układanie znaku Stop z rozsypanki obrazkowej i opisanie jego wyglądu .
 4. Zabawa dzieci powtarzają wierszyk stojąc w wybranym przez siebie miejscu - Stop stop nie idź dalej , tam jest jezdnia stój wytrwale .
 5. rozłożenie elementów Autochodzika : jezdnia , przejście dla pieszych , sygnalizator ,znak Stop : zabawa dzieci z wykorzystaniem wierszyka , w drugiej wersji bez wierszyka z pokazaniem znaku Stop
 6. Dzieci otrzymują pudełka oklejone na czerwono i wykonują z nich wesołe ludziki przedstawiające znak Stop"Kolorowe znaki"

Przedszkole Miejskie nr 3 w Miastku - Łucja Lubieńska, mgr Emilia Mrozewska

Uczestnicy:

dzieci 6-letnie

Cele:

 • czerpanie radości z zabawy
 • uświadomienie dzieciom, że są różne rodzaje znaków drogowych
 • uświadomienie dzieciom, że są uczestnikami ruchu drogowego
 • utrwalenie wybranych znaków drogowych
 • wzbogacenie słownictwa dzieci
 • kształcenie koncentracji uwagi

Cele operacyjne:

 • rozumienie znaczenia znaków drogowych przeznaczonych dla kierowców
 • umiejętne współdziałanie w zespole
 • doskonalenie sprawności manualnej dłoni
 • nabywanie umiejętności precyzyjnego wykonywania zadań
 • ponoszenie odpowiedzialności za całą grupę

Metody:

aktywizujące

Miejsce:

sala przedszkolna

Czas:

ok. 40 min.

Forma:

indywidualna, grupowa

Pomoce dydaktyczne:

 • wiersz kolorowe znaki, piosenka Uwaga! Czerwone światło.
 • zestaw edukacyjny "Autochodzik"
 • ksero konturów znaków drogowych, kretki

Przebieg zajęć:

 1. Przywitanie dzieci w kole.

 2. Przypomnienie wszystkich elementów wchodzących w skład zestawu edukacyjnego "Autochodzik".
 3. Wysłuchanie wiersza kolorowe znaki.
 4. Poznajemy nazwy grup znaków drogowych na podstawie wiersza kolorowe znaki.
 5. Przygotowane: znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne z zestawu edukacyjnego " Autochodzik". Po recytacji przez nauczyciela zwrotki wiersza, w której jest mowa o znakach ostrzegawczych nauczyciel rozdaje dzieciom znaki i nazywa je. Analogicznie postępujemy z kolejnymi rodzajami znaków

 6. Demonstracja (przez dzieci) znaków wskazanych przez nauczyciela.
  1. Teraz wstaną znaki ostrzegawcze. Rozmowa z dziećmi na temat tego jak one wyglądają (trójkąt z czerwona obwódką)
  2. Teraz wstaną znaki informacyjne. Rozmowa z dziećmi na temat tego jak one wyglądają (prostokąty lub kwadraty)
  3. Teraz wstaną znaki zakazu. Rozmowa z dziećmi na temat tego jak one wyglądają (koła z czerwona obwódką)
  4. Teraz wstaną znaki nakazu. Rozmowa z dziećmi na temat tego jak one wyglądają (koła niebieskie).

 7. Zaśpiewanie piosenki Uwaga! Czerwone światło.
 8. Zabawa z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego "Autochodzik (patrz załączony rysunek)
 9. "Znam grupy znaków drogowych" - kolorowanie konturów znaków.
 10. Wspólne sprzątanie po zakończeniu zajęć.
 11. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach." Moja droga do przedszkola" - zagadki słowne.
Rozpoznanie głosów różnych pojazdów.

Przedszkole Miejskie nr 3 w Miastku - Irena Bronek

Uczestnicy:

dzieci 6-letnie

Cele:

 • rozpoznawanie różnych głosów
 • ćwiczenia sprawności manualnej dziecka
 • prawidłowe reagowanie na sygnał dźwiękowy i wzrokowy
 • rozwijanie słuchu fonetycznego
 • prowadzenie analizy dźwiękowej na zajęciach planowanych i przy nadarzającej się okazji

Cele operacyjne:

 • potrafi rozróżniać głosy pojazdów i inne odgłosy
 • umie opisać wygląd różnych pojazdów
 • prawidłowo reaguje na sygnał wzrokowy
 • zna zasady poruszania się po ulicy
 • potrafi obserwować otaczające go środowisko
 • umie wyróżniać głoski w nagłosie
 • potrafi prawidłowo poda nazwę wszystkich rysunków
 • umie nazwać kolory kredek, które wykorzysta do wykonania ćwiczenia

Metody:

aktywizujące

Miejsce:

sala przedszkolna

Czas:

ok. 30 min.

Forma:

słowna, czynna, oglądowa

Pomoce dydaktyczne:

kartki z narysowanymi labiryntami, plątaninkami, płyta CD Autochodzik

Przebieg:

 1. Co słychać? - zagadki słuchowe. Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel odtwarza z płyty CD odgłosy różnych pojazdów. Na stoliku rozłożone są obrazki. Po wysłuchaniu każdej zagadki słuchowej dzieci wybierają odpowiedni obrazek uzasadniając swój wybór: np.: z taśmy słychać warkot silnika samochodu osobowego - wybierają obrazek i opisują go dokładnie itp.
 2. "Moja droga do przedszkola" - rysowanie drogi w labiryncie lub platanince. Dzieci siadają do stolików. Każde dziecko otrzymuje w kopercie kartki z narysowanymi labiryntami lub poplątanymi liniami. Zadaniem dziecka jest dotarcie do określonego celu:

  • w labiryncie nie dotykając linii , rysując drogę ołówkiem,

  • w poplątanych liniach wodza palcem po śladzie, a następnie rysują tą drogę ołówkiem
 3. Ruch uliczny - zabawa ruchowa. Dzieci podzielone są na 2 grupy: samochody i pieszych. Nauczyciel - sygnalizator świetlny kieruje ruchem. W zależności od koloru światła po ulicy jeżdżą samochody lub przechodzą piesi (w rytm uderzeń tamburyna).
 4. Co widziałeś w drodze do przedszkola? - ćwiczenie słuchu fonetycznego. Dzieci siedzą zgromadzone przed nauczycielem. Wymieniają to, co zobaczyły idąc do przedszkola. Każdą nazwę powtarzają kilka razy.
 5. Szukamy przedmiotów na podaną głoskę - dzieci biegają po sali w rytmie tamburyna. Gdy nauczycielka przestaje grać, dzieci zatrzymują się. Nauczycielka mówi: Jakie przedmioty są w sali na głoskę "k", "o", "s", "p"? Kto znajdzie ich najwięcej?
 6. Słuchanie płyty CD Autochodzik - sytuacje na drodze. Określenie niebezpieczeństw związanych z zabawami w pobliżu ulicy - wypowiedzi dzieci.
 7. Moja droga do przedszkola - rysunek kredką."Bezpieczne wakacyjne zabawy"

Przedszkole miejskie nr 3 Miastku - Aleksandra Kaczmarek

Cele:

 • rozwijanie pomysłowości dziecka
 • utrwalanie z dziećmi zasad bezpiecznej zabawy

Cele operacyjne:

dziecko wie, jak bezpiecznie się bawić w czasie wakacji

Środki wspomagające działanie:

 • ilustracje
 • książki
 • kredki
 • samochody z zestawu edukacyjnego autochodzik

Przebieg:

 1. "Piłka na ulicy" - rozmowa z dziećmi o bezpieczeństwie w czasie wakacji o zasadach zachowania się w oparciu o wiersz T. Śliwiaka z wykorzystaniem ilustracji.
 2. Na ulicy słońce świeci kolorowa piłka
  Leci. Jaś odbija. Łap Iwona. Teraz
  Znowu odrzuć do nas. Słonce z nami w
  Piłkę gra, kto zabawę lepsza zna?

  Leci piłka. Łap ja w dłonie,
  Bo jej później nie dogonisz
  Trzymaj mocno, bo wyskoczy.
  Nie śpij Jasiu
  Gdzie masz oczy?
  Biegnij za nią, złap ją chwyć!
  - jeśli nie chcesz gapa być.

  Gdzie jest piłka?
  Na ulicy.
  Za nią, za nią, kto to krzyczy?
  Zgrzyt hamulców, piszczą koła
  Stój zatrzymaj się! - ktoś woła.
  Nogi się ze strachu gną,
  Sypie się rozbite szkło.

  Tak się kończy zabawa:
  - wielki płacz i ból i wrzawa.

  Lecz gorzej także bywa!
  Tutaj w piłkę się nie grywa.
  Dla Ew, Jurków, Kryś i Zoś
  Innych miejsc do zabaw dość.
  Ulic trzeba się wystrzegać,
  Po ulicach się nie biega.

 3. Samochody - zabawa ruchowa z użyciem samochodów z zestawu edukacyjnego Autochodzik. Bezpieczne poruszanie się po sali.
 4. Omówienie ilustracji przygotowanych przez nauczyciela
  • nie oddalaj się od swoich opiekunów
  • nie kąp się w miejscach nie dozwolonych
  • nie wybiegaj na jezdnię
  • tory kolejowe nie są placem zabaw

 5. Zabawa ruchowa "Przejście przez ulicę" - z wykorzystaniem elementów "Autochodzika"
 6. kolorowanie rysunków przygotowanych przez nauczyciela. Składanie książeczek pt. "Bezpieczne wakacje""Poznaj znaki drogowe"

Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Kościerzynie - Alicja Zięba

Cele:

 • utrwalenie poznanych znaków drogowych
 • uświadomienie dzieciom, że są uczestnikami ruchu drogowego
 • odczytywanie znaków drogowych

Cele operacyjne:

 • dziecko rozwiązuje zadanie
 • rozumie znaczenie znaków drogowych
 • doskonali sprawność manualna
 • podnosi sprawność ogólną

Metody:

czynna, słowna,, oglądowa

Miejsce:

sala dydaktyczna

Forma:

cała grupa

Pomoce dydaktyczne:

Elementy z "Autochodzika" (pasy ruchu, przejście dla pieszych, znaki drogowe, sygnalizator), znaki z hasłem do ułożenia, puzzle ze znaków, znak drogowy do kolorowania dla każdego dziecka.

Przebieg:

 1. Ułożenie z rozsypanki sylabowej w kształcie znaków drogowych tematu: POZNAJ ZNAKI DROGOWE
 2. Wybranie przez dzieci poznanych znaków drogowych na wycieczce.
 3. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zasad poruszania się po ulicy.
 4. Recytowanie wiersza E. Piechny - Pietrzak "Zwierzęta na wycieczce".
 5. Omówienie treści wiersza.
 6. Prawidłowe zamocowanie sygnalizatora świetlnego na słupku.
 7. Ułożenie z puzzli znaków drogowych i ich omówienie.
 8. Zabawa "Czy znasz się i przestrzegasz znaki drogowe"
 9. Kolorowanie znaku z sygnalizacja świetlną" Przedszkolak bezpieczny na drodze"

Przedszkole Niepubliczne "Bajka" - Małgorzata Łosińska

Cele:

 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
 • zapoznanie dzieci z sygnalizatorem świetlnym
 • uświadomienie dzieciom, że są uczestnikami ruchu drogowego
 • kształcenie spostrzegawczości wzrokowej

Cele operacyjne:

 • dziecko potrafi bezpiecznie przejść przez ulicę
 • dziecko wie co oznaczają kolory sygnałów świetlnych na sygnalizatorze

Metody:

rozmowa, pokaz, ćwiczenia

Czas:

ok. 30 min.

Forma:

cała grupa, indywidualnie

Pomoce dydaktyczne:

Wybrane elementy z zestawu edukacyjnego "Autochodzik" (przejście dla pieszych, wybrane znaki drogowe, sygnalizator świetlny, samochody), ilustracje, zaszyfrowany obrazek, kredki.

Przebieg:

 1. Praca z ilustracją - opowiadanie przez dzieci co kolejno należy zrobić, aby bezpiecznie przejść przez jezdnię
 2. Ułożenie z elementów " Autochodzika" skrzyżowania ulic, zebry, ustawienie znaków.
 3. Przechodzenie po pasach na drugą stronę przestrzegając wcześniej omówionych zasad:
 4. - uważne rozejrzenie się po drodze zanim wejdzie się na pasy - spoglądanie najpierw w lewo, później w prawo i jeszcze raz w lewo - przechodzenie na druga stronę ulicy tylko wtedy, gdy jest całkowicie wolna

 5. Umiejscowienie na skrzyżowaniu sygnalizatora
  • omówienie wyglądu sygnalizatora świetlnego
  • przypomnienie jego przeznaczenia
  • przypomnienie znaczenia kolorów świateł dla pieszych i zmotoryzowanych
  • Przechodzenie przez jezdnię z wykorzystaniem sygnalizatora
  • Dowiedz się jaki to znak został zaszyfrowany("Agatka")
  • - zmaluj pola kolorami oznaczonymi za pomocą figur, a dowiesz się jaki to znak czerwony czarny żółty

  • 7. Podsumowanie wykonanej pracy." Znaki drogowe"

Przedszkole niepubliczne Bajka w Kościerzynie - M.Skotarczak

Uczestnicy:

Dzieci 5-6 letnie, 28 osób

Cele:

 • rozpoznawanie i nazywanie znaków drogowych
 • wprowadzenie zabaw ruchowych przy użyciu samochodów, wybranych zasad ruchu drogowego
 • ćwiczenia rozwijające sprawność manualną
 • wzbogacenie słownictwa dzieci

Cele operacyjne:

rozumienie znaczenia znaków drogowych

Metoda:

czynna, słowna

Czas trwania:

30 min

Pomoce dydaktyczne:

 • zestaw "Autochodzik"
 • wiersz :Kolorowe znaki" K Wiśniewskiego
 • rozsypka liniowa
 • biała kartka, kretki, klej

Przebieg:

 • Słuchanie wiersza pt. "Kolorowe znaki" wg K. Wiśniewskiego
 • Omówienie znaków drogowych z zestawu Autochodzik (jak wyglądają i co oznaczają)
 • Pogadanka: Gdzie są ustawione znaki? Kogo one obowiązują?
 • 4. Zabawa ruchowa: "Ruch drogowy pojazdów i pieszych"
 • Wybór znaków: Każde dziecko wybiera jeden ze znaków do indywidualnego wykonania
 • Rysowanie wybranego znaku
 • Układanie zdania z rozsypanki literowej "Znam znaki drogowe"
 • Przyklejanie ułożonego zdania poniżej narysowanego znaku drogowego"Wróbelek Elemelek przechodzi przez ulicę"

Przedszkole niepubliczne Bajka w Kościerzynie - Barbara Repińska

Cele:

 • poznanie podstawowych zasad przy przechodzeniu przez ulicę
 • zapoznanie z znakiem drogowym : przejście dla pieszych
 • utrwalenie kierunku pojęć prawo - lewo
 • rozwijanie uwagi i koncentracji

Metody:

słowna, oglądowa, czynna

Formy:

praca z całą grupą, indywidualna

Pomoce dydaktyczne:

elementy z Autochodzika: przejście dla pieszych, pasy ruchu, znak drogowy - przejście dla pieszych, czapka dla Elemelka, kartki ze znakami drogowymi, kredki

Przebieg zajęcia:

 • Słuchanie opowiadania H. Łochockiej " Jak wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę", czytanego przez nauczycielkę. Omówienie treści ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe zachowanie wróbelka.
 • Pokaz znaku drogowego - przejście dla pieszych, oraz miejsca, w którym można przechodzić przez ulicę. Dzieci dowiadują się, co należy zrobić, aby bezpiecznie przejść przez ulicę: rozejrzeć się najpierw w lewo, potem w prawo, potem jeszcze raz w lewo, i przejść na drugą stronę, jeżeli żaden pojazd nie nadjeżdża.
 • Zabawa w ruch uliczny: jedno z dzieci - wróbelek, próbuje przejść przez ulicę. Dzieci sprawdzają, czy robi to dobrze, a następnie po kolei wykonują zadanie.
 • Dzieci przy stolikach kolorują narysowany na kartce znak drogowy - przejście dla pieszych, z zachowaniem odpowiednich kolorów."Zielone światełko"

Przedszkole Niepubliczne Bajka w Kościerzynie - Grażyna Mańsk

Cele:

 • wdrażanie dzieci do przechodzenia w miejscach dozwolonych
 • utrwalanie kolorów: czerwony, zielony, żółty
 • wzbogacanie słownictwa
 • kształtowanie koncentracji i uwagi

Metody:

słowna, czynna, oglądowa

Miejsce:

sala dydaktyczna

Forma:

praca z całą grupą

Pomoce dydaktyczne:

Elementy z Autochodzika: 2 samochody, pasy ruchu, przejście dla pieszych, sygnalizator, znaki drogowe: wiersz " Światełko" I.Salach, koła: czerwone, zielone, żółte.

Przebieg zajęcia:

1. Rozmowa na temat: "Jak wygląda ulica"

 • jezdnia
 • chodnik
 • przejście dla pieszych
 • znaki drogowe
 • sygnalizator świetlny

2.Słuchanie wiersza "Światełko"

 • kolory świateł i ich znaczenie

 • kształt świateł

3. Przyklejanie świateł do sygnalizatora

 • wysoko - zielony
 • nisko - czerwony
 • na środku żółty

4.Pokaz przejścia przez ulicę przy działającej sygnalizacji świetlnej i bez.

5. Wybór dwojga dzieci do jazdy samochodami.

6.Przechodzenie w małych grupach przez ulice - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
" Jaki to znak?- rozwiązywanie zagadek"

Przedszkole nr 67 w Gdańsku - Katarzyna Laszuk

Cele:

 • tworzenie sytuacji sprzyjających utrwalaniu podstawowych znaków drogowych
 • uświadomienie dzieciom jak ważne są znaki drogowe dla wszystkich uczestników ruchu drogowego: samochodów i pieszych
 • kształtowanie u dzieci orientacji w przestrzeni
 • kształcenie koncentracji uwagi
 • wdrażanie do pracy zespołowej

Cele operacyjne:

Dzieci:

 • rozpoznają i nazywają znaki drogowe: przejście dla pieszych, STOP, ustąp pierwszeństwa przejazdu, sygnalizator świetlny,
 • potrafią przerysować wskazany przez siebie znak drogowy,
 • potrafią opowiedzieć jaką sytuację przedstawili koledzy,
 • współpracują w grupie.

Metody:

czynna

Miejsce:

sala gimnastyczna

Uczestnicy:

dzieci 6- letnie

Formy:

praca zespołowa

Pomoce dydaktyczne:

elementy z Autochodzika, worek z losami, kartki dla każdego zespołu, kolorowe mazaki, plansze ze znakami drogowymi, pojemniki na punkty, kolorowe piłeczki - punkty, medale "Odpowiedzialnego uczestnika ruchu drogowego".

Przebieg zajęć:

 1. Nauczyciel wraz z dziećmi przygotowuje salę gimnastyczną do zajęć. Wydziela i oznacza kolorową szarfą miejsca dla grup. Rozstawia pojemniki na punkty. Dzieci według własnego pomysłu rozstawiają elementy AUTOCHODZIKA: przejście dla pieszych, chodnik, parking, stacja paliw, słupki dla znaków drogowych (same znaki są odłożone). (10 min.)
 2. Wybór kapitanów grup: nauczyciel wrzuca do woreczka tyle karteczek ile jest dzieci, na czterech z nich napisane jest KAPITAN. Dzieci losują karteczki. Osoby, które wylosowały karteczki z napisem KAPITAN, zostają kapitanem. Każdy kapitan otrzymuje jeden kolor szarfy: żółty, czerwony, niebieski lub zielony. (2 min.)
 3. Podział na cztery drużyny: kapitanowie po kolei wybierają dzieci, które będą należeć do ich grupy, wręczają odpowiednią szarfę. Drużyny zajmują wyznaczone miejsce. (5 min.)
 4. Nauczyciel wyjaśnia cel zabawy i sposób punktowania. (3 min.)
 5. Każda drużyna prezentuje scenkę - zagadkę, dla pozostałych trzech grup, dotyczącą zasad ruchu drogowego, które można przedstawić znakiem drogowym. Pozostałe grupy, po obejrzeniu scenki - zagadki, wybierają z planszy odpowiedni znak i rysują go na kartce. Drużyny, które narysowały odpowiedni znak drogowy otrzymują punkt. Nauczyciel wskazuje osobę, która umieści znak drogowy na słupku. Drużyna, która zdobyła najwięcej punktów - wygrywa. (30 min.)
 6. Nauczyciel rozdaje wszystkim uczestnikom medale "Odpowiedzialnych uczestników ruchu drogowego". (5 min.)
 7. Dzieci porządkują salę po zajęciach. (10 min.)

Rozmowa podsumowująca zajęcie, które scenki sprawiły im najwięcej trudności i dlaczego. (5 -10 min.) zajęcia można przeprowadzić w ogrodzie przedszkolnym, zamiast rysować znaki dzieci mogą wybrać znak z gotowego zestawu.
"Słuchaj kolego nadjeżdża coś wielkiego"

Przedszkole nr 67 w Gdańsku - Katarzyna Laszuk

Cele:

 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozpoznawaniu różnych odgłosów z ulicy
 • ustalanie zasad prawidłowego przechodzenia przez ulicę
 • uświadamianie niebezpieczeństw grożących na drodze
 • utrwalanie podstawowych zasad ruchu drogowego dla pieszych

Cele operacyjne :

 • dzieci potrafią wskazać stronę prawą i lewą względem własnego ciała,
 • dzieci rozkładają przejście dla pieszych, krawężniki, sygnalizatory świetlne, znak drogowy: przejście dla pieszych,
 • dzieci prawidłowo przechodzą przez jezdnię,
 • dzieci rozpoznają odgłosy pojazdów: samochód osobowy, ciężarówka, tramwaj, motor, rower.

Metody:

czynna, oglądowa

Miejsce:

sala dydaktyczna

Forma:

praca z grupą

Pomoce dydaktyczne:

elementy Autochodzika: przejście dla pieszych, krawężniki, sygnalizator świetlny, znak drogowy: przejście dla pieszych, płyta CD "Odgłosy ulicy", ilustracje pojazdów: samochód osobowy, ciężarówka, tramwaj, motor, rower, słupki.

Przebieg zajęć:

 1. Burza mózgów: "Dlaczego należy być ostrożnym na drodze"
 2. Dzieci rozstawiają przejście dla pieszych, krawężniki, sygnalizatory świetlne, znak drogowy: przejście dla pieszych. (5 min.)
 3. Poznanie 5 zasad przechodzenia przez ulicę: (2min)
 4. Na chodniku przystań bokiem,

  Opatrz w lewo bystrym okiem,

  Skieruj w prawo wzrok sokoli,

  Znów na lewo spójrz powoli,

  Jezdnia wolna, więc swobodnie,

  Mogą po niej przejść przechodnie.

 5. Nauczyciel wyjaśnia pojęcia: chodnik, krawężnik, jezdnia, pobocze. (2 min.)
 6. Chętne dzieci prezentują w jaki sposób należy przechodzić przez jezdnię, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma sygnalizatora świetlnego. Określają kierunki prawo, lewo. (2 min.)
 7. Nauczyciel, odwołując się do doświadczeń dzieci, na podstawie odbytej wcześniej wycieczki na skrzyżowanie ulic, zwraca uwagę na sygnalizatory świetlne wyposażone w sygnalizację dźwiękową.
 8. Rozmowa nauczyciela z dziećmi na temat różnych pojazdów poruszających się po ulicy. (5 min.)
 9. Zagadki dźwiękowe: słuchanie płyty CD, rozpoznawanie różnych odgłosów pojazdów: samochód osobowy, ciężarówka, tramwaj, motor, rower. Dzieci określają wielkość tych pojazdów: mały, większy, największy. Oceniają szybkość poruszania się tych pojazdów po jezdni: szybki, szybszy, najszybszy. (10 min.)
 10. "Jaki to pojazd" - zabawa ruchowa. Nauczyciel rozstawia na sali słupki, do których przyczepia ilustracje w/w pojazdów. Wspólnie z dziećmi ustala sposób poruszania się dzieci- pojazdów (każdy inaczej). Dzieci swobodnie biegają po sali. Nauczycielka włącza nagranie: dzieci przemieniają się w pojazd, którego odgłos usłyszały. Naśladują ustalony sposób poruszania się pojazdów do właściwego słupka z ilustracją, tam zatrzymują się. Zabawę powtarzamy kilka razy. (10 min.)

  Zamiast naśladowania pojazdów dzieci mogą reagować na dźwięki samochodu ruszającego z miejsca i hamującego.
"Uwaga pożar" -zabawa ruchowa

Przedszkole nr 67 w Gdańsku - Katarzyna Laszuk

Cele:

 • uświadomienie dzieciom, że są uczestnikami ruchu drogowego
 • wdrażanie do przestrzegania
 • wpajanie umiejętności i nawyków właściwego zachowania się na drogach
 • czerpanie radości z zabawy

Cele operacyjne:

 • dzieci potrafią powiedzieć, dlaczego inni uczestnicy ruchu kołowego muszą ustępować straży pożarnej jadącej na sygnale dźwiękowym,
 • dzieci wskazują i nazywają wyposażenie samochodu straży pożarnej: dzwonek, drabinka, "sikawka",
 • dzieci reagują na sygnał dzwonka,
 • dzieci przestrzegają zasady poruszania się w taki sposób, aby się nie zderzać.

Miejsce:

sala gimnastyczna

Formy:

grupowa

Pomoce dydaktyczne:

elementy Autochodzika: samochód straży pożarnej, pachołki, krążki dla wszystkich dzieci

Przebieg:

 1. "Straż pożarna jedzie do pożaru"- ukierunkowana przez nauczyciela rozmowa, na temat znaczenia straży pożarnej, sposobów zachowania się innych kierowców kiedy słyszą sygnał wozu strażackiego, wyposażenia wozu. (5 min.)
 2. Nauczyciel wybiera jedno dziecko, które będzie poruszało się wozem strażackim. Pozostałym dzieciom rozdaje krążki - kierownice. Za pomocą pachołków wyznacza pobocze, po obu stronach sali. (3 min.)
 3. Dzieci - samochody poruszają się we wszystkich kierunkach. Na sygnał dany przez nauczyciela, wyjeżdża wóz straży pożarnej, kierowca dzwoni dzwonkiem. Wszystkie samochody zjeżdżają na pobocze, nie mogą się zderzyć. Jeśli kierowca straży pożarnej, który jedzie znacznie szybciej, dotknie dziecko - samochód, zanim zjedzie ono na wyznaczone pobocze, to samochód trafia do warsztatu. Dziecko siada na ławeczce, bo samochód jest niesprawny. Zabawę powtarzamy kilka razy, zmieniając kierowcę wozu strażackiego. (10 min.)"Przestrzeganie zasad ruchu drogowego podczas inscenizowania wiersza D. Gellnerowej pt. "Światła sygnalizatora"

Przedszkole Samorządowe w Chmielnie - Elżbieta Kwidzińska

Uczestnicy:

dzieci 4 letnie

Cele:

 • zwracanie uwagi na konieczność przestrzegania przepisów i zasad ruchu drogowego
 • uwrażliwienie na niebezpieczeństwo grożące w wypadku niewłaściwego zachowania się na ulicy
 • rozbudzenie inwencji twórczej podczas inscenizowania utworu literackiego
 • utrwalanie znajomości koloru czerwonego i zielonego

Forma:

praca zbiorowa i w grupach 4-osobowych

Pomoce dydaktyczne:

wiersz D. Gellnerowej "Światła sygnalizatora", zestaw zabawek Autochodzik, model sygnalizatora świetlnego, zabawki - wózki z lalkami, lalki, pieski, kulki z krepiny w kolorze czerwonym i zielonym, kartki, klej.

Przebieg:

 1. Zgromadzenie dzieci w pobliżu wyznaczonego na podłodze schematu ulicy.
 2. Przedstawienie przez nauczycielkę inscenizacji wiersza D. Gellnerowej pt. "Światła sygnalizatora", wykorzystując model sygnalizatora świetlnego.

  Światła sygnalizatora
  Idą dzieci, idą dzieci
  A nad jezdnią sygnał świeci.
  Mam czerwone, wielkie oko,
  Mam buzie jak mak.
  Gdy pokażę się nad jezdnią,
  Wołam do was tak:
  Uwaga! Czerwone światło!
  Stój! O wypadek nie łatwo!

  Idą dzieci, idą dzieci,
  A nad jezdnią sygnał świeci.
  Mam zielone, piękne oko,
  Zielone jak liść.
  Gdy się zazielenię w górze,
  To możecie iść.
  Zielone światło, zielone!
  Przechodźcie na druga stronę!
  A czy mrugacie też,
  Kiedy pada deszcz?
  Oczywiście! Co za pytanie!
  Kto się zawsze zajmuje mruganiem,
  Ten nawet wtedy mruga,
  Gdy na świecie deszcz i szaruga!

 3. Zaproponowanie dzieciom zabawy w przechodzenie przez jezdnię (po zebrze) z wykorzystaniem wiersza i sygnalizacji świetlnej. Zachęcanie do wykorzystania w zabawie domku - namiotu, znaków drogowych, Autochodzików, wózków z lalkami, zabawek: piesków na smyczy, lalek prowadzonych za rękę.
 4. Dzielenie dzieci na 4- osobowe zespoły. Każdy zespół otrzymuje wzór sygnalizatora. Dwie osoby z zespołu zajmują się wyklejaniem koła kuleczkami w kolorze zielonym(światło zielone), dwie osoby będą wyklejać koło kuleczkami w kolorze czerwonym(światło czerwone).
 5. Zorganizowanie wystawy gotowych prac "Uliczne sygnały""Słuchamy i patrzymy"

Przedszkole Samorządowe w Chmielnie - Elżbieta Kwidzińska

Uczestnicy:

dzieci 5-letnie

Cele:

Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu podstawowej zasady przechodzenia przez jezdnię

Uświadomienie dzieciom, że są uczestnikami ruchu drogowego

Dziecko chętnie podejmuje się zadania

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • zna sygnały dźwiękowe i wzrokowe
 • określa źródła i kierunek oraz stopień jego natężenia
 • potrafi stosować przepisy ruchu drogowego dotyczące zasad przechodzenia przez ulicę
 • stosować się do znaków ruchu drogowego

Metoda:

czynna, oglądowa

Forma:

zbiorowa, grupowa

Pomoce dydaktyczne:

nagranie z odgłosami ruchu ulicznego, magnetofon, instrumenty perkusyjne - trójkąt, kołatka, elementy z Autochodzika: samochody, pasy ruchu, przejście dla pieszych, znaki drogowe, tekst piosenki "Uliczne sygnały".

Przebieg:

 1. Przypomnienie piosenki "Uliczne sygnały"
 2. Odtorzenie nagrania odgłosu ruchu ulicznego:
  • dzieci rozpoznają poszczególne dźwięki
  • próby określenia rodzaju słyszanych pojazdów
 3. Zabawa "Skąd dochodzi dźwięk?"
  • przypomnienie nazw i brzmienia kilku instrumentów perkusyjnych
  • poruszanie się po sali za źródłem dźwięku z zamkniętymi oczami (nauczyciel porusza się po sali grając na różnych instrumentach)
  • dostosowanie sposobu poruszania się do natężenia dźwięku: dźwięk głośny - głośny marsz, dźwięk cichy - stąpanie na palcach
 4. Rozpoznawanie znaków drogowych ustawionych w sali: - określenie miejsc w których występują na drodze
 5. Zabawa ruchowa: "Przejście dla pieszych"
  • budowa na sali przejścia dla pieszych (zestaw)
  • wyznaczenie jezdni, chodnika dla pieszych
  • ustawienie odpowiednich znaków drogowych (dokonywanie wyboru spośród zestawu znaków)
  • podział grupy na pieszych i kierujących pojazdami

  • Kierujący i piesi podczas zabawy przestrzegają zasady ruchu uporządkowanego: upewnienie się przed zbliżeniem się do przejścia dla pieszych oraz przed wejściem na jezdnię.
 6. Rozmowa z dziećmi na temat przebiegu zabawy, dlaczego tak a nie inaczej trzeba postępować i na jakie znaki zwracać uwagę
 7. Zakończenie - pochwała dla wszystkich dzieci. Wspólne sprzątanie sali i odkładanie pomocy na wyznaczone miejsce."Przedszkole w wielkim mieście"

Przedszkole nr 7 w Kościerzynie - Żaneta Mrowiska

Cel:

Uświadomienie dzieciom konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas uczestnictwa w ruchu drogowym

Cele operacyjne:

 • dziecko wie jak powinno zachowywać się na ulicy
 • dziecko kojarzy wybrane znaki z miejscem ich występowania
 • dziecko potrafi radzić sobie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i bezpieczeństwu

Metoda:

słowna, czynna, oglądowa

Miejsce:

sala dydaktyczna

Forma:

z całą grupą

Pomoce dydaktyczne:

ilustracje do wiersza "W wielkim mieście", wybrane elementy z zestawu Autochodzik - pasy drogowe, przejście dla pieszych, wybrane znaki drogowe, sygnalizator świetlny.

Przebieg:

 1. Recytacja wiersza B. Truchta pt. "W wielkim mieście".
 2. Wypowiedzi dzieci na temat treści wiersza. Układanie serii obrazków wg treści utworu. Zwrócenie uwagi na znaczenie znaków w ruchu drogowym.
 3. Odszukanie identycznych znaków drogowych w zestawie, określenie koloru, kształtu i umieszczonych w nich symboli.
 4. zabawa ruchowa "Przejście dla pieszych"
 5. Składanie znaków drogowych z części, naklejanie na kartkę, kolorowanie i nazywanie ich.Turniej: "Jestem bezpieczny"

Przedszkole nr 7 w Kościerzynie - Żaneta Mrowińska

Cele:

 • uświadomienie dzieciom, że są uczestnikami ruchu drogowego
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
 • wzbogacenie wiadomości i umiejętności

Cele operacyjne:

 • dzieci odnajdują swoje miejsce w zadaniach zespołowych
 • dzieci rozwiązują przydzielone zadania

Metoda:

czynna

Miejsce:

sala dydaktyczna, sala gimnastyczna

Forma:

z cała grupą

Pomoce dydaktyczne:

Zestaw edukacyjny Autochodzik, koperty z zadaniami, znaki drogowe w częściach, płyta CD, folia samoprzylepna, pisaki, brystol

Przebieg:

 1. Przywitanie z dziećmi, omówienie zadań, poprawne wykonanie zadania premiowane jest kolorowym punktem (od 1 do 3 punktów)
 2. Losowanie zadań dla poszczególnych zespołów (1 zespół - 3 dzieci)
  • montowanie brakujących elementów w samochodach Autochodzika i nazywanie ich
  • złożenie (z części) znaków drogowych, odszukanie identycznych w zestawie
  • rozpoznanie wybranych dźwięków z płyt
  • dopasowanie do obrazka nr Telefonów alarmowych (Straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja).
  • złożenie z części sygnalizatora świetlnego, wyjaśnienie co oznaczają poszczególne kolory świateł
  • Złożenie z przygotowanych elementów orderu Autochodzika
  • Rywalizacja między zespołami - pokonanie przygotowanej trasy - makiety drogi na której przedstawiono:
   - przejście dla pieszych
   - sygnalizacja świetlna
   - tankowanie samochodu
  • Podsumowanie punktacji, wręczenie medali "Jestem bezpieczny"Czerwone światło: "stój", zielone światło "idź"

Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wejherowie - Alicja Krawczyk, Izabela Kralewska

Cele:

 • utrwalenie barw : zielony i czerwony
 • utrwalenie znajomości sygnalizacji świetlnej
 • tworzenie sytuacji sprzyjającej poznaniu zasady przechodzenia przez ulicę przy użyciu sygnalizacji świetlnej
 • ćwiczenia rozwijające sprawność manualną

Metody:

oglądowa i czynna

Miejsce:

sala dydaktyczna

Forma:

praca z całą grupą

Pomoce dydaktyczne:

wybrane elementy z zestawu Autochodzik: sygnalizacji świetlna, słupki drogowe, pasy, dwa samochody, wiersz "Uliczne sygnały", elementy potrzebne do wykonania sygnalizacji: kółeczka: czerwone, zielone: kartoniki, klej, patyczki, plastelina

Przebieg zajęć:

 1. Wysłuchanie wiersza: "Uliczne sygnały"

  Sygnał czerwony
  Jak polny mak
  Mruga nad jezdnią
  I woła tak:
  - Uważaj! Czekaj!
  Nie przechodź. Nie!
  Bo samochodów
  Lawina mknie.


  Zielone światło,
  Jak świeży liść
  Mruga nad jezdnią
  Znów można iść!

  Omówienie wiersza z demonstracją maku - kolor czerwony i liścia - kolor zielony: odniesienie barw do sygnalizacji świetlnej, nazywanie kolorów.

 2. 2.Demonstracja sygnalizacji z zestawu Autochodzik, umieszczenie wraz z dziećmi świateł: czerwone - u góry, zielone - na dole.

  3. Zabawa: dwoje dzieci jest samochodami - stoją na ulicy, reszta dzieci - to piesi - stoją przed wejściem dla pieszych. Nauczycielka zmieniła światła odpowiednio dla samochodów i dla pieszych: dzieci musza zwracać uwagę na zmieniające się światła. W trakcie zabawy następuje wymiana dzieci - samochodzików.

  4. Zajęcia plastyczne:

  Każde dziecko otrzymuje kartoniki, kółeczka w kolorach: czerwonym i zielonym, patyczki (od lodów), plastelinę i klej. Przyklejają kółeczka w odpowiednie miejsca, a patyczek zamocowują na ulepionej przez siebie podstawce z plasteliny.

  5. Umieszczenie sygnalizacji świetlnej na wystawce przedszkolnej, na korytarzu.
"Gdzie jest dźwięk"

Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne - Anna Maciejek

Cele:

 • ocenianie w jakiej odległości znajduję się źródło dźwięku
 • określenie czy dźwięk jest głośny czy cichy
 • rozpoznawanie dźwięków różnych pojazdów
 • nazywanie różnych przedmiotów wydających charakterystyczne dźwięki

Metody:

aktywizująca

Czas:

20 min

Forma:

cała grupa, indywidualnie

Pomoce dydaktyczne:

CD z nagraniami dźwięków, dzwonek z zestawu Autochodzik, przedmioty wydające charakterystyczne dźwięki (np.: dzwonek, papier, folia itp.)

Przebieg zajęć:

 1. "Słuchanie" z worka różnych przedmiotów wydających dźwięki - rozpoznawanie, wyciąganie, nazywanie.
 2. Dzieci siadają w jednej linii na krzesłach, tyłem do nauczycieli - słuchanie dźwięków czy są głośne czy ciche
 3. Słuchanie nagrania CD - rozpoznawanie dźwięków pojazdów
 4. Rozpoznawanie sylwet tych pojazdów - przypisanie do tablicy - nazywanie
 5. Zabawa: gdzie jest dźwięk
 6. Rozpoznawanie i wnioskowanie: dźwięk głośny oznacza blisko, a cichy oznacza daleko." Bezpiecznie przechodzimy przez ulicę"

Przedszkole niepubliczne Anglojęzyczne - Anna Maciejek

Cele:

 • przestrzeganie zasad ruchu drogowego- wyrabianie nawyków rozglądania się przed przekroczeniem jezdni
 • nazywanie elementów: samochód, ulica, zebra, światła
 • nazywanie i rozpoznawanie stron ciała
 • przypomnienie piosenki " two hungry hippos"

Metoda:

czynna

Miejsce:

sala

Czas:

20 min

Forma:

cała grupa, indywidualnie

Pomoce dydaktyczne:

autochodziki, zebra, światła, gumki lub naklejki

Przebieg:

 1. Nazywanie zebranych elementów.
 2. zabawa: odszukaj schowane przedmioty (nazwij po znalezieniu).
 3. Nakładanie ulicy z elementów.
 4. Inscenizacja - "Teddy nie wie jak przejść bezpiecznie przez ulicę".
 5. Chętnie dzieci pokazują Teddy jak to zrobić.
 6. Losowanie dzieci, które będą jechać samochodem.
 7. zabawa: left - right (podnoszenie lewej bądź prawej ręki w zależności od sygnału słownego) .
 8. Naklejanie nalepek lub zakładanie gumek na lewa rękę.
 9. Grupowe przechodzenie przez ulicę."Indiańskim krokiem - zabawy słuchowe"

Przedszkole nr 7 w Kościerzynie - Ewa Trawicka

Cele:

 • koncentracja słuchu mająca na celu rozróżnianie barwy dźwięku, określania źródła dźwięku kształcenie pamięci dźwięku
 • prowadzenie zabaw ruchowych przy użyciu samochodów, odgłosów z ulicy
 • przestrzeganie zasady uczciwej rywalizacji

Cele operacyjne:

 • umiejętne współdziałanie w zespołach
 • doskonalenie słuchu
 • nabywanie umiejętności rozróżniania kierunków: przód, tył, lewo, prawo

Metody:

aktywizujące

Miejsce:

sala dydaktyczna

Czas:

ok. 30 min

Forma:

cała grupa, mniejsze grupy

Pomoce dydaktyczne:

wybrane elementy z zestawu Autochodzik:

 • 3 samochody
 • słupki drogowe
 • taśma z nagraniami

Przebieg:

 • BRAMKI

  Parzysta liczba dzieci (6- cioro) staje parami w różnych miejscach sali, w parach zwrócone twarzami do siebie, tworzą bramki. Na środku sali znajduje się troje dzieci z zawiązanymi oczami. Ich zadaniem będzie odszukanie bramek i przejście przez "swoja" bramkę.

  1. 1 samochodzik jedzie za głosem samochodów ciężarowych

  2. 2 samochodzik jedzie za głosem samochodów osobowych

  3. 3 samochodzik jedzie za głosem samochodów z sygnalizacja dźwiękową (pogotowie, straż pożarna)

  Uwaga! Każda bramka nadaje swój sygnał indywidualnie

  Po odnalezieniu wszystkich bramek zabawa toczy się dalej z udziałem innych, wyznaczonych dzieci.

 • ZNAJDŹ SWOJĄ PARĘ
  • Każde dziecko zaopatruje się w arkusz gazety, następnie dobierają się parami i uzgadniają kod porozumienia się miedzy sobą - sposób gry na gazecie, po czym pary rozdzielają się: jedynki z pary zatrzymują się w dowolnym miejscu na sali, dwójki zajmują miejsce wskazane przez nauczyciela, siadają na podłodze, nauczyciel zawiązuje im szarfy na oczy.
  • Następnie przeprowadza kolejno dwójki pomiędzy jedynki przystając na moment przy każdej z nich po to, aby każde z dzieci zagrało swój kod. O ile kody okażą się takie same to dwójka otwiera oczy i wita się z jedynką i staje obok niej. W przeciwnym wypadku wędruje dalej szukając swojego partnera.
  • Kontynuując zabawę nauczyciel powtarza zadanie z każda dwójką, zabawa kończy się w momencie odnalezienia wszystkich par.
Zabawa ruchowa " Światła sygnalizatora"

Przedszkole nr 7 w Kościerzynie - Felicja Sulej

Cele:

 • tworzenie sytuacji sprzyjających poznaniu zasady przechodzenia przez jezdnię z sygnalizatorem świetlnym
 • kształcenie koncentracji i uwagi

Metoda:

czynna, oglądowa

Forma:

praca z całą grupą

Pomoce dydaktyczne:

elementy z Autochodzika:

 • samochody
 • pasy wyznaczające jezdnię
 • przejście dla pieszych
 • sygnalizatory świetlne
 • obrazki przedstawiające wystawy sklepowe

Przebieg:

 1. Na chodnikach dzieci chodzą w różne strony, wolniej i szybciej, wyprzedzają się lub przystają aby obejrzeć wystawy sklepowe. Jezdnią przejeżdżają samochody. Na hasło prowadzącej "przejście przez jezdnię" wszystkie dzieci zatrzymują się i recytują:

  Idą dzieci
  Idą dzieci
  A nad jezdnią
  sygnał świeci

 2. Jedno dziecko stoi przy sygnalizatorze z okrytym czerwonym światłem i recytuje:

  Mam czerwone wielkie oko
  Mam buzię jak mak
  Wołam do was tak:
  Uwaga! Czerwone światło!
  Stój! O wypadek łatwo!

 3. Dzieci recytują:

  Idą dzieci
  Idą dzieci
  A nad jezdnią
  Sygnał świeci

 4. Następuje zmiana świateł odkryte zostaje światło zielone - dziecko recytuje:

  Mam zielone
  Piękne oko
  Zielone jak liść
  Gdy się zazieleni w górze
  To możecie iść
  Zielone światło, zielone
  Przechodźcie na druga stronę

 5. Dzieci przechodzą po pasach przez jezdnię.

Powtórzenie zabawy ze zmiana dzieci, które naśladują pieszych i sygnalizatorów.
"Indiańskim krokiem"

Przedszkole Miejskie Nr 10 Sopot - Anna Muchorska

Uczestnicy :

dzieci 3-4 letnie

Cele:

 • Tworzenie sytuacji sprzyjających poznaniu podstawowej zasady przechdzenia przez jezdnię.
 • Utrwalenie kolorów sygnalizacji świetlnej oraz dźwięków (zielony- dźwięk, czerwony - cisza) .
 • Kształcenie koncentracji i uwagi.

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • Potrafi prawidłowo zachować się na przejściu dla pieszych.
 • Wie i wskazuje przejście dla pieszych.
 • Wie, że przechodzimy tylko na zielonym świetle.
 • Wie, że przed przejściem należy się rozejrzeć i potrafi wysłuchać zbliżające się pojazdy.

Metody i formy pracy :

Czynna, oglądowa z całą grupą

Miejsce:

sala dydaktyczna

Czas:

ok.20 minut.

Pomoce dydaktyczne:

Samochody, pasy ruchu, przejście dla pieszych, znak drogowy, sygnalizacja świetlna, nagranie CD.

Przebieg zajęć:

 1. Słuchanie piosenki pt." Indiańskim krokiem", muzyka: Edward Pałasz, słowa: Maria Terlikowska.

  Piosenka to nieduża,
  Za nami pójdzie w trop.
  Zielony sygnał- Ruszaj!
  Czerwony znaczy - Stop!

  Piosenka ta kochani,
  Za nami będzie iść!
  Bądź czujny jak Indianin
  I bystry bądź jak ryś!

  Ostrożnie stawiaj kroki.
  Wytężaj słuch i wzrok!
  I zawsze patrz na boki,
  Nim zrobisz pierwszy krok!

 2. Rozmowa z dziećmi na temat: Jak prawidłowo przechodzimy przez ulicę?
 3. Pokonane przejścia dla pieszych, sygnalizacji świetlnej z dźwiękiem zielonego światła, z ruchem samochodów i rozpoznawaniem znaków drogowych.
 4. Zademonstrowanie dzieciom jak prawidłowo przechodzimy przez ulicę, przechodzenie tylko w miejscach wyznaczonych dla pieszych - koniecznie pod opieką dorosłych, rozglądanie się w jedną i drugą stronę, jeżeli jest sygnalizator świetlny - czekanie na zapalenie się zielonego światła i sygnał dźwiękowy.
 5. Zabawa w ruch uliczny.
  Podzielenie dzieci na zespoły (piesi, samochody, dziecko do obsługi sygnalizatora świetlnego)
 6. Wspólne śpiewanie piosenek"Mały Miś w obcym mieście"

Przedszkole Miejskie Nr 10 Sopot- Aleksandra Mieruńska

Uczestnicy :

dzieci 4 - 5 letnie

Cele:

 • Wdrażanie do pracy w grupach.
 • Utrwalenie znajomości podstawowych zasad ruchu kołowego i pieszego.
 • Utrwalenie znajomości wybranych znaków drogowych.
 • Uświadomienie dzieciom, że są uczestnikami ruchu drogowego.
 • Ćwiczenia sprawności manualnych dłoni i koordynacji wzrokowo -ruchowej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych, zewnętrznych elementów składowych samochodu.
 • Wzbogacenie słownictwa dzieci.
 • Przestrzeganie umów i zasad dotyczących zabawy.
 • Kształtowanie koncentracji i uwagi.

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • Potrafi umiejętnie i zgodnie współdziałać w zespołach.
 • Rozumie znaczenie znaków drogowych.
 • Dostrzega różnice w kształcie znaków drogowych.
 • Rozróżnia podstawowe elementy składowe samochodu.
 • Zna zasady współdziałania w zespole.

Metody i formy pracy :

Aktywizujące z całą grupą i w zespołach

Miejsce:

sala dydaktyczna lub ogród przedszkolny

Czas:

ok. 30minut.

Pomoce dydaktyczne:

Wybrane elementy z zestawu edukacyjnego "Autochodzik": samochody, podstawowe znaki drogowe dla pieszych kierowców, pasy ruchu, przejścia dla pieszych, stacja benzynowa, sygnalizacja świetlna, pluszowy MIŚ lub emblemat misia .

Przebieg zajęć :

 1. Zapoznanie dzieci z zasadami zabawy.
 2. Przygotowanie ulicy, pasów ruchu, sygnalizacji świetlnej.
 3. Odszukanie i ustawienie znaków "STOP", "UWAGA PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH" , " UWAGA DZIECI NA DRODZE" , "STACJA BENZYNOWA".
 4. Podział na zespoły.
 5. Montaż samochodów w zespołach i nazywanie elementów samochodów.
 6. Pojawienie się roztargnionego Misia w mieście pełnym ulic i samochodów. Miś chce zwiedzić miasto, ale nie potrafi poradzić sobie, boi się pędzących samochodów , nie czuje się pewnie ani bezpiecznie. Nie wie, jak zachować się na jezdni. Czy dzieci Mu pomogą? Czy nauczą Misia bezpiecznie poruszać się po obcym mieście? Czy wyjaśnią Misiowi do czego służą pasy -sygnalizacja świetlna? Czy potrafią przekazać informacje o znakach drogowych?
  Miś dziękuje dzieciom za cenne informacje, obiecuje, że zawsze będzie pamiętał to, czego nauczyły go dzieci. Wie, że nie musi się bać obcych miast, że wystarczy tylko być ostrożnym i wiedzieć , co mówią znaki drogowe.
 7. Zakończenie zabawy, samodzielne składanie elementów Autochodzika."Rajd samochodowy z przeszkodami"

Przedszkole Miejskie Nr 10 Sopot - Janina Osińska

Uczestnicy:

dzieci 5 - 6 letnie

Cele:

 • Uwzględnienie umów, które będą obowiązywały w zabawie i ich przestrzeganie.
 • Rozróżnianie części składowych samochodów z zestawu edukacyjnego "Autochodzik", montowanie samochodów.
 • Rozpoznawanie wybranych znaków drogowych, ich znaczenia i przeznaczenia.
 • Rozwijanie spostrzegania wzrokowego i słuchowego.
 • Wdrażanie dzieci do kierowania swoim zachowaniem w sytuacjach pełnych napięć.
 • Nabywanie umiejętności współdziałanie w zespole.
 • Stwarzanie dzieciom możliwości dokonywania wyborów.
 • Prawidłowe wykonywanie zadań, pokonywanie toru przeszkód.

Cele operacyjne:

Dziecko:

Zna podstawowe znaki drogowe:

 1. Informacyjne
 2. Zakazu
 3. Nakazu
 4. Ostrzegawcze
  Rozróżnia części składowe samochodów, potrafi zmontować samochody z zestawu edukacyjnego " Autochodzik".
  Potrafi rozróżnić i nazwać różne sytuacje na drodze.
  Jest świadome o konieczności zapinania pasów w czasie jazdy samochodem.
  Jest świadome, że przez ulicę należy przechodzić w miejscach dozwolonych.
  Potrafi współdziałać w zespole.
  Odczuwa radość z zabawy, z dobrze wykonanego zadania.

Metody :

aktywizujące.

Miejsce:

sala gimnastyczna.

Czas:

ok. 30 - 40 minut.

Formy:

indywidualna, z całą grupą.

Pomoce dydaktyczne:

Elementy z zestawu edukacyjnego "Autochodzik":

 1. Trzy samochody
 2. Znaki drogowe
 3. Słupki drogowe
 4. Sygnalizacja świetlna
 5. Pachołki
 6. Strzałki
 7. Stacja paliwowa
 8. Płyta CD "Odgłosy ulicy"

Taśma do zaznaczenie trasy rajdu, plansz do punktowania, tabliczki z napisami:" Naprawa koła" , "Stacja benzynowa", "Posiłek", kolorowe szarfy, koperty z zadaniami, kostka do gry.
"Uważaj króliczku na drodze"
- bezpieczna droga króliczka do ogródka

Przedszkole Miejskie Nr 1 Sopot - Barbara Gwizdalska

Uczestnicy :

dzieci 3 -4 letnie

Cel główny:

Tworzenie sytuacji sprzyjającej bezpiecznemu przechodzeniu przez jezdnię.

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • Rozumie niebezpieczeństwo nagłego wtargnięcia na jezdnię,
 • Wie, że przez jezdnię można przechodzić tylko w wyznaczonych miejscach (zebra),
 • Zna znak drogowy, informujący o przejściu dla pieszych,
 • Wie, jak należy zachować się przed przejściem przez jezdnię,
 • Rozumie, że aby być zdrowym należy jeść warzywa.

Metody :

 • werbalna - słuchanie opowiadania
 • oglądowa - pokaz, obserwacja
 • czynna - działanie dziecka

Pomoce dydaktyczne:

Elementy z zestawu edukacyjnego "Autochodzik": samochody, pasy, przejście dla pieszych(zebra) , znak drogowy "Przejście dla pieszych", duży pluszowy królik.

Przebieg zajęcia:

 1. Rozmowa króliczka z dziećmi: - króliczek zgubił się w mieście, szuka drogi do swojego ogródka. Nie wie w jaki sposób tam dojść. Utrudnia mu to ulica z jadącymi samochodami.
 2. Króliczek poznaje zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym dla kierowców i pieszych.
 3. Wybór dzieci do jazdy samochodami.
 4. Samochody jeżdżą w obie strony, króliczek próbuje przejść przez jezdnię, samochody zaczynają na niego trąbić. Króliczek cofa się. N. Pyta: "czy można tak wyskoczyć na jezdnię wprost pod nadjeżdżający samochód? Co może się stać?" - dzieci odpowiadają na pytanie.
 5. Pokaz przejścia dla pieszych (zebra) oraz znaku informacyjnego" przejście dla pieszych". N. Tłumaczy dzieciom że jest takie miejsce na jezdni, oznaczone pasami, przez które piesi mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy.
 6. Króliczek bez rozglądania się przebiega przez pasy. N. Pyta: "czy tak wolno?" Wyjaśnia dzieciom, że nie wolno, gdyż w każdej chwili może nadjechać samochód.
 7. Dzieci wraz z N. Pomagają króliczkowi przejść bezpiecznie na drugą stronę do ogródka. N. Demonstruje dzieciom prawidłowe przechodzenie przez zebrę: popatrz w lewo, w prawo i znów w lewo, gdy nie ma samochodów można bezpiecznie przejść na drugą stronę.Poznajemy Znaki Drogowe

Przedszkole Miejskie Nr 1 Sopot - Zofia Guza

Uczestnicy :

dzieci 4 - 5 letnie

Cel główny:

poznawanie znaków drogowych

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • Potrafi rozpoznać i nazwać kształt znaków ostrzegawczych (trójkąt), informacyjnych (kwadrat, prostokąt), zakazu (koło)
 • Potrafi rozróżnić barwy znaków,
 • Rozumie znaczenie znaków ostrzegawczych : uwaga dzieci, ustąp pierwszeństwa przejazdu, niebezpieczny skręt w lewo (prawo), zakaz wjazdu
 • <;;;;li>Liczy w zakresie 1 -6
 • Trzyma prawidłowo narzędzie pisarskie (kredkę)

Metoda :

Słowna - rozmowa,
Czynna - samodzielna praca dzieci,
Oglądowa - pokaz, obserwacja

Pomoce dydaktyczne:

Znaki drogowe z zestawu "Autochodzik", karty ze znakami ostrzegawczymi, zakazu , informacyjnymi do kolorowania, kartoniki ze znakami drogowymi.

Przebieg zajęcia:

Przed zajęciami dzieci odbyły wycieczkę na skrzyżowanie ulic w celu poznania znaków drogowych oraz sygnalizatora świetlnego.

 1. Odszukaj znak: zabawa dydaktyczna w sali z użyciem znaków drogowych z "Autochodzika".

  Spośród znaków rozstawionych na sali dzieci wyszukują te, które widziały na spacerze. Były to znaki:

  • ostrzegawcze: uwaga dzieci, ustąp pierwszeństwa przejazdu, niebezpieczny skręt w lewo , w prawo,
  • zakazu: zakaz wjazdu

  Dzieci wypowiadały się na temat znaczenia , kształtu , koloru.

 2. Zabawa dydaktyczna "Znajdź sam taki znak" :
  • W różnych miejscach sali znajdują się rozłożone znaki, kilka ostrzegawczych, kilka informacyjnych i zakazu z zestawu "Autochodzik"
  • Na małych kartonikach narysowane są takie same znaki. Leżą one na dywanie odwrócone znakiem do dołu.
  • Zabawa polega na szybkim dopasowaniu odkrytego kartonika do odpowiedniego dużego znaku.
 3. Praca przy stolikach z kartami.
 4. Dzieci odpowiednimi kolorami kolorują znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne, wypowiadają się na tematu znaczenia malowanego znaku.

  Dzieci liczą ile wśród pokolorowanych znaków jest ostrzegawczych, ile informacyjnych, ile zakazu. Porównują liczebność znaków.
"Policjant na skrzyżowaniu"

Przedszkole Miejskie Nr 1 Sopot - Zofia Guza

Cel główny:

wyrabianie postawy odpowiedzialnego uczestnika ruchu drogowego

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • Zna zasadę funkcjonowania sygnalizatora świetlnego z zestawu "Autochodzik",
 • Zna zasadę kierowania ruchem drogowym przez policjanta,
 • Wie, co oznaczają gesty policjanta kierującego ruchem,
 • Ma zaufanie do policjanta,
 • Potrafi bawić się w granie ról policjanta i pojazdów

Metody :

werbalne, słowne, czynnej działalności dziecka

Pomoce dydaktyczne:

Wybrane elementy z zestawu "Autochodzik", czapka policjanta, lizak, pasy, zebra.

Przebieg zajęcia:

 1. "Światła na skrzyżowaniu" W.Faber - słuchanie wiersza.

 2. Omówienie wyglądu i sposobu działania sygnalizatora świetlnego z zestawu "Autochodzik"

 3. Co się stanie, jeżeli sygnalizator świetlny zepsuje się?
  -kierowaniem ruchem zajmuje się policjant
 4. Przypomnienie wiadomości, jakich dostarczyła dzieciom wycieczka do Komendy Policji w Sopocie. Na tablicy ściennej ilustracje dotyczące kierowania ruchem drogowym przez policjanta
 5. Sygnały nadawane przez kierującego ruchem odpowiadają kolorom sygnałów świetlnych i mają takie samo znaczenie.

  STÓJ - (światło czerwone) - policjant stoi przodem lub tyłem

  UWAGA - (światło żółte) - policjant podnosi rękę do góry

  JEDŹ - (zielone światło) - policjant stoi bokiem

 6. Wyjście do ogrodu przedszkolnego, zabawa "Ruch uliczny"
  Pomoce : czapka policjanta, zebra, kółka od serso
  Dzieci podzielone na dwie grupy: piesi i pojazdy. W roli policjanta początkowo występuje N. W trakcie zabawy dzieci zamieniają się rolami, a w rolę policjanta wcielają się kolejno dzieci.
 7. W sali - zadanie dla dzieci chętnych : składanie z 4-części obrazka pt. "Policjant""Nasza droga do przedszkola" -Co nam mówią znaki drogowe

Przedszkole Miejskie Nr 8 , Sopot - Anna Albin

Uczestnicy :

dzieci 5 - 6 letnie

Rodzaj aktywności:

językowa, ruchowa, plastyczna

Pomoce dydaktyczne:

elementy z zestawu AUTOCHODZIK (znaki drogowe, ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, sygnalizator świetlny, przejście dla pieszych, kamizelki, samochody, kaseta z odgłosami samochodów), blok techniczny, papier kolorowy, pisaki, klej , nożyczki.

Cele operacyjne:

Dziecko:

 1. Rozpoznaje i nazywa wybrane znaki drogowe
 2. Zna zasady bezpiecznego poruszania się na drodze
 3. Rozpoznaje i nazywa charakterystyczne elementy drogi
 4. Potrafi ciąć nożyczkami po linii prostej
 5. Rozpoznaje odgłosy z ulicy
 6. Próbuje określić odległość z jakiej słychać samochód (blisko, daleko, bliżej)

Przebieg zajęcia:

 1. wysłuchanie wiersza pt. "Kolorowe znaki" - K. Wiśniewskiego
 2. wspólna rozmowa na temat wysłuchanego wiersza
 3. z kim na spacer wybrał się mały przedszkolak?
 4. Dla kogo są przeznaczone znaki drogowe?
 5. Czy znaki drogowe są potrzebne? Dlaczego?
 6. Demonstracja znaków drogowych z zestawu AUTOCHODZIK, podział znaków na grupy: znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu, informacyjne.
 7. Ułożenie na sali elementów zestawu - skonstruowanie skrzyżowania, ustawienie znaków w odpowiednich miejscach, przejście dla pieszych, sygnalizator świetlny, dzieci.
 8. Zabawa ruchowa " O przechodzeniu przez ulicę". (wybór dzieci które będą obsługiwać sygnalizator świetlny, kierowca samochodu, dzieci idące na spacer pod opieką osoby dorosłej)
 9. Dzieci ustawione na swoich miejscach dokładnie słuchają opowiadania nauczycielki i reagują na jej polecenia, dokładnie słuchają odgłosów z kasety aby w odpowiednim momencie ruszyć z miejsca i zatrzymać się samochodem. - praca plastyczna pt. "Drogowy znak wie co i jak" - wykonanie znaku drogowego - cięcie papieru po liniach prostych, kolorowanie znaku zgodnie z oryginałem, łączenie znaku z jego prostokątną "nóżką", za pomocą kleju, omówienie i wystawa prac."Bezpieczni na drodze w czasie wakacji"

Przedszkole Miejskie Nr 8 , Sopot - Dorota Kowalska

Uczestnicy :

dzieci 5 letnie

Cele :

 1. Utrwalenie wybranych znaków drogowych
 2. Nazywanie i różnicowanie miejsc dla pojazdów i ludzi: jezdnia, chodnik
 3. Uświadomienie dzieciom ich uczestnictwa w ruchu drogowym
 4. Tworzenie sytuacji sprzyjających poznaniu podstawowych zasad przechodzenia przez jezdnię i jazdy rowerem
 5. Ćwiczenie koncentracji i uwagi

Rodzaj aktywności:

językowa, ruchowa, percepcyjna

Miejsce :

sala dydaktyczna

Czas :

około 30 minut

Forma:

praca z całą grupą

Pomoce dydaktyczne:

elementy z zestawu AUTOCHODZIK (samochody, pasy ruchu, przejścia dla pieszych, znak drogowy), biała taśma izolacyjna (oznaczenie ulicy i skrzyżowania), plansze (bezpieczne i niebezpieczne zachowania dzieci), nagrody (słoneczka z napisem " Bezpiecznie wypoczywam")

Przebieg zajęcia:

 1. Rozmowa z dziećmi na temat: Gdzie i jak można wypoczywać w czasie wakacji? (w mieście, wyjazdy z miasta)

 2. Zagadka

  Tu ruch jest wielki,
  Gdy w mieście szczytu pora.
  Jeżdżą po niej pojazdy,]
  Od rana do wieczora. (ulica)

  - Co to jest za miejsce?

  - Wskaż ilustrację ulicy wśród obrazków znajdujących się na tablicy.

 3. Wybór dwojga dzieci do jazdy samochodem i dwojga dzieci- pieszych
  • samochody jeżdżą po wyznaczonej jezdni
  • dzieci -piesi próbują przejść przez ulicę w różny sposób (jedno dziecko chce przebiec przez jezdnię drugie przejść po pasach przy sygnalizacji świetlnej)
  • dziecko po pasach bezpieczniej i sprawniej przechodzi
  • dziecko próbujące wejść na jezdnię -samochody trąbią
 4. Ustalenie wraz z dziećmi prawidłowych zasad przechodzenia przez ulicę
  • co powiecie o zachowaniu pieszych?
  • Dlaczego kierowcy samochodów byli zdenerwowani?
  • Kto pokaże pieszym miejsce gdzie mogą przejść przez ulicę?
 5. Plansze ukazujące bezpieczne i niebezpieczne zachowania dzieci
  • jazda rowerem po ścieżce rowerowej
  • jazda rowerem po jezdni między samochodami i chodniku między pieszymi
 6. Ustalenie wraz z dziećmi bezpiecznych zachowań
  • Co powiecie o zachowaniu dzieci?
  • Kto pokaże na którym obrazku dzieci bezpiecznie się zachowują?
 7. Skrzyżowanie Na przygotowanym skrzyżowaniu (z białej taśmy izolacyjnej) dzieci ustawiają na właściwym miejscu chodnik, drogę dla rowerów, przejście dla pieszych ze światłami i odpowiednim znakiem. Po prawidłowo wykonanym zadaniu - nauka bezpiecznego przechodzenia przez ulicę przy sygnalizacji świetlnej.
 8. Rozdanie nagród wszystkim dzieciom."Poznajemy uliczne pojazdy i ich sygnały"

Przedszkole Miejskie Nr 8 , Sopot - Jolanta Mielke

Uczestnicy :

dzieci 3 i 4 letnie

Cele :

 • Poznanie pojazdów, które są elementem najbliższego otoczenia,
 • Ćwiczenie spostrzegawczości słuchowej, wzrokowej i ruchowej,
 • Rozpoznawanie odgłosów dochodzących z ulicy
 • Kształcenie koncentracji i uwagi

Cele operacyjne :

 • Dziecko nazywa pojazdy poruszające się w jego otoczeniu
 • Wskazuje pojazdy uprzywilejowane,
 • Właściwie reaguje na określony sygnał,
 • Zna sygnały pochodzące z ulicy, dokładnie je rozpoznaje,
 • Skupia uwagę podczas słuchania określonych odgłosów.

Metoda :

czynna, oglądowa

Forma:

praca z całą grupą

Pomoce dydaktyczne:

elementy z zestawu AUTOCHODZIK (samochody, pasy ruchu, płyta CD, obręcze, doposażenie samochodu -karetki pogotowia i policji)

Przebieg zajęcia:

 1. Rozmowa w kąciku samochodowym, nazywanie znajdujących się tam pojazdów.
 2. Po rozpoznaniu samochodów nauczycielka tworzy dwa zbory. Do środka czerwonej szafy wkłada : samochód straży pożarnej, policji i karetki pogotowia. Do żółtej szafy wkłada pozostałe samochody: autobus, koparkę, samochód ciężarowy, samochód osobowy.
 3. Wyjaśnienie dzieciom zasad takiego podziału -samochody w czerwonej szafie to pojazdy i uprzywilejowanych prawach, mają możliwość używania określonego sygnału.
 4. Słuchanie płytki CD - odgłosy wydawane przez pojazdy. Na tablicy umieszczone są obrazki przedstawiające pojazdy. Zadaniem dzieci jest wskazanie odpowiedniego obrazka po usłyszeniu odgłosu.
 5. Zabawa w "uprzywilejowane pojazdy"

  Potrzebne rekwizyty:

  • samochód straży pożarnej
  • samochód doposażony w charakterystyczne elementy dla karetki pogotowia
  • samochód doposażony w charakterystyczne elementy dla policji
  • pasy ruchu
  • małe obręcze spełniające rolę kierownic

  Wszystkie "dzieci- pojazdy" poruszają się po pasach ruchu. Na sygnał syreny (z płyty CD) "dzieci- pojazdy" zatrzymują się , a poruszają się tylko samochody uprzywilejowane.
"Budujemy miasteczko"

Przedszkole Miejskie Nr 8 , Sopot - Aleksandra Kubik

Uczestnicy:

dzieci 5 letnie

Cele :

 • Utrwalenie zasad ruchu drogowego
 • Dzielenie się rolami w zabawie
 • Wyrabianie umiejętności pracy w zespole
 • Rozbudzanie wyobraźni i inwencji twórczej

Cele operacyjne :

 • Dziecko potrafi prawidłowo poruszać się w ruchu drogowym (przejście przez ulicę w wyznaczonych miejscach)
 • Zna ,rozpoznaje i stosuje się do wybranych znaków drogowych
 • Potrafi współpracować z innymi dziećmi w grupie
 • Wybiera sobie rolę w zabawie i potrafi ją odegrać
 • Jest spostrzegawcze i uważne
 • Potrafi oceniać dobre i złe zachowanie na drodze

Pomoce dydaktyczne:

Cały zestaw Autochodzik

Przebieg :

 1. Rozmowa , odwołanie się do odbytej wycieczki na skrzyżowanie.
 2. Przypomnienie zasad zabawy w ruch drogowy.
 3. Przydzielenie dzieciom ról : policjant, kierowcy, przechodnie, pracownik stacji benzynowej, parkingowy, obsługujący sygnalizatory.
 4. Pozostałe dzieci budują skrzyżowanie, na wyznaczonym terenie, ustawiając znaki drogowe, przejścia , sygnalizatory, krawężniki. Nauczycielka koordynuje pracę dzieci.
 5. Dzieci zajmują miejsca na terenie " miasteczka ruchu" i bawią się z zachowaniem zasad.
 6. Losowanie przebiegu trasy.

  1. podjedź na stację benzynową, zatankuj paliwo i wróć na parking
  2. przejedź przez dwa przejścia dla pieszych
  3. odwiedź zakład naprawy samochodów i wróć najkrótszą drogą
  4. przejdź przez ulicę w najbezpieczniejszym miejscu
  5. musisz dotrzeć do końca lasu - nie ma tu chodnika
  6. policz znaki drogowe na trasie ze startu do kawiarni

  Za każdym razem nauczycielka zmienia element trasy. Dzieci wykonują zadania, a reszta grupy kontroluje ich prawidłowość.
"Znajdź ten sam znak drogowy"

Przedszkole Miejskie Nr 8 , Sopot - E. Tomaszewska

Uczestnicy :

dzieci 5-6 letnie

Cele :

 1. Kształcenie spostrzegawczości
 2. Rozpoznawanie znaków drogowych według ich wzorów
 3. Zapoznanie ich znaczenia

Pomoce dydaktyczne:

Kartoniki z rysunkami znaków drogowych dla każdego dziecka, znaki drogowe z "Autochodzika"

Przebieg zajęcia:

 1. Nauczycielka notuje wraz z dziećmi znaki drogowe z autochodzika i rozkłada je po całej sali.
 2. Następnie rozdaje każdemu z dzieci kartonik z narysowanym znakiem drogowym.
 3. Na sygnał "Szukajcie takiego samego znaku" dzieci rozbiegają się w różnych kierunkach i stają przy odpowiednim znaku.
 4. Nauczycielka sprawdza poprawność wykonanego zadania
 5. Dzieci w swoich grupach mają za zadanie objaśnienie znaczenia znaku drogowego przy którym stoją

Na podstawie literatury " Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym do uczestnictwa w ruchu drogowym" - E.J i P. Frotczakowie
"Wakacje! Jestem bezpieczny!"

Przedszkole Miejskie Nr 4 , Sopot - Wioletta Zblewska

Uczestnicy:

dzieci 5 - 6 letnie

Cele główne:

 • Poznanie zagrożeń na drodze w czasie wakacji
 • Nabywanie właściwych postaw bezpiecznego pieszego

Cele operacyjne:

Dziecko:
 • Wie, jakie zagrożenia na drodze mogą pojawić się w czasie wakacji
 • Wie, jak prawidłowo postępować aby tych zagrożeń uniknąć,
 • Opisuje niebezpieczne sytuacje na podstawie ilustracji,
 • Słucha i nazywa dźwięki spotykane na ulicach,
 • Określa, czy te dźwięki są niebezpieczne,
 • Inscenizuje zagrożenia na drodze na podstawie ilustracji z wykorzystaniem zestawu " Autochodzik"

Forma pracy:

cała grupa

Metody :

 • podająca - pogadanka
 • eksponująca - pokaz łączony z przeżyciem
 • aktywizująca - symulacja

Pomoce dydaktyczne:

Ilustracje z sytuacjami stwarzającymi zagrożenie na drodze (gra w piłkę , jazda na rowerze, spacer poboczem,) płyta CD - odgłosy ulicy, odtwarzacz CD, zestaw "Autochodzik", hasła propagujące bezpieczne zachowanie na drodze. Miejsce : sala przedszkolna

Przebieg:

 • nauczycielka zawiesza na tablicy 3 ilustracje przedstawiające: chłopca biegnącego za piłką, która potoczyła się na jezdnię, dziecko jadące rowerem po jezdni, pieszych poruszających się po niewłaściwej stronie pobocza
 • dzieci opisują co widzą na ilustracjach,
 • przewidują zakończenie tych sytuacji,
 • określają te zachowania jako niebezpieczne
 • razem z nauczycielką wyciągają prawidłowe wnioski jak nie należy się zachowywać, aby nie stwarzać zagrożenia na drodze
 • zgłaszają propozycje jak bezpiecznie spędzić wakacje: grać w piłkę tylko na boisku, chodzić poboczem jego lewą stroną, nosić odblaski, jeździć rowerem tylko z dorosłymi
 • nauczycielka prosi dzieci aby posłuchały różnych dźwięków zawartych na płycie CD -zadanie 4
 • dzieci nazywają słyszane odgłosy
 • wybierają odgłosy, które uważają za niebezpieczne, uzasadniają dlaczego tak uważają i jakie sytuacje mogą spowodować te dźwięki (wtargnięcie na jezdnię)
 • nauczycielka dzieli dzieci na 3 grupy, każda ma przygotować scenkę stwarzającą zagrożenie na drodze z wykorzystaniem zestawu " Autochodzik"
 • dzieci prezentują przygotowane scenki
 • omawiają scenki zaprezentowane przez dzieci (co przygotowały, jakie to było zagrożenie, jak należy zachować się prawidłowo)
 • odczytywanie i zawieszanie przez dzieci na tablicy haseł dotyczących właściwych zachowań na drodze: "Gram w piłkę tylko na boisku!" , "Chodzę poboczem po lewej stronie!", "Noszę odblaski!" , "Jestem zawsze z osobą dorosłą!"
 • zakończenie zajęcia"Spotkanie z policjantem"

Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Wejherowie - Przygotowany przez : Lucynę Wenta

Uczestnicy :

dzieci 3 - 4 letnie

Cele :

 • Zapoznanie z wyglądem radiowozu policjanta
 • Kształcenie umiejętności reagowania na sygnał wzrokowy
 • Uświadomienie dzieciom roli policjanta w bezpieczeństwie ruchu ulicznego
 • Nabywanie właściwych postaw bezpiecznego pieszego

Forma pracy:

cała grupa

Metody :

czynna, oglądowa

Pomoce dydaktyczne:

elementy umundurowania policjanta ruchu drogowego (czapka , rękawice), lizak policyjny, model radiowozu, niski stolik, krążki: czerwony, zielony.

;Miejsce :

sala dydaktyczna, ogród przedszkolny

Czas trwania :

ok. 20-25 minut

Przebieg:

 1. Odgadywanie zawodu gościa, który przyszedł do przedszkola.
 2. Spotkanie z policjantem:
  • zapoznanie z mundurem policjanta, przyborami potrzebnymi mu do pracy,
  • rozmowa na temat : co robi policjant
  • oglądanie akcesoriów: lizaka, czapki , rękawic, modelu radiowozu
 3. Zapoznanie dzieci z wyglądem pojazdu tzw. Uprzywilejowanego - radiowozu policyjnego;
  • wyjście do ogrodu przedszkolnego
  • oglądanie samochodu (wsiadanie do środka)
  • słuchanie sygnału radiowozu

 4. Zabawa ruchowa orient.- porządkowa "Ruch uliczny" z udziałem policjanta.
  • na sygnał zielony- dzieci -samochody jadą po sali w pokazanym przez policjanta ruchu.
  • Na sygnał czerwony- dzieci - samochody stoją

 5. Pożegnanie gościa i podziękowanie za wizytę, wręczenie laurki.
Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Trójeczka", Kościerzyna - K. Szychucka, H. Peek.

Uczestnicy :

dzieci 3-letnie

Cele ogólne :

 1. Utrwalenie elementarnych zasad pieszego ruchu drogowego
 2. Utrwalenie znaczenia kolorów zielonego i czerwonego w sygnalizatorze świetlnym.
 3. Kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań podczas przechodzenia przez jezdnię

Cele operacyjne:

 1. Dziecko potrafi prawidłowo przejść przez ulicę w wyznaczonym miejscu - po pasach.
 2. Rozumie znaczenie kolorów : zielonego i czerwonego w sygnalizatorze świetlnym.
 3. Potrafi zachować ostrożność przy przejściu przez jezdnię, korzystając z sygnalizatora świetlnego.

Czas trwania:

10 minut

Miejsce :

ogród przedszkolny

Forma pracy:

zabawa z całą grupą

Metody :

wykorzystanie zabawy umożliwiającej wizualizację problemu

Pomoce dydaktyczne:

wybrane elementy z zestawu "Autochodzik" (samochody, sygnalizatory świetlne, pasy ruchu drogowego.)

Przygotowanie:

Wyznaczenie jezdni, miejsca na pasy, ustawienie sygnalizatorów świetlnych przy przejściu dla pieszych.

Wyznaczenie trójki dzieci do prowadzenia "Autochodzików", pozostałe dzieci ustawiają się z jednej strony ulicy na chodniku.

Przebieg:

ŚWIATŁO CZERWONE DLA PIESZYCH - dzieci stoją na jednej stronie chodnika, przy przejściu dla pieszych. W tym samym czasie dzieci w autochodzikach jadą ulicą przy świetle zielonym.

ŚWIATŁO ZIELONE DLA PIESZYCH - dzieci przechodzą po pasach na drugą stronę ulicy. Dzieci w autochodzikach stoją ponieważ mają światło czerwone.

Zmiana świateł - kilkakrotne powtórzenie zabawy ze zmianą dzieci, które naśladują pieszych i pojazdy.
Wycieczka na skrzyżowanie ulic.

Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Trójeczka", Kościerzyna - M. Ratowska

Uczestnicy :

dzieci 3- 5 letnie

Cele ogólne :

 • Zapoznanie i utrwalenie sygnalizacji świetlnej
 • Bezpieczne poruszanie się po chodniku po prawej stronie
 • Zapoznanie i utrwalenie pojęć wysoko- nisko, wyżej- niżej
 • Utrwalenie kolorów i rozumienie ich w ruchu drogowym
 • Wzbogacenie słownika

Cele operacyjne:

 • Dziecko zna i rozumie znaczenie sygnalizatora świetlnego w ruchu drogowym
 • Prawidłowo porusza się po chodniku
 • Widzi różnicę pomiędzy wysokością znaków drogowych, sygnalizatora świetlnego a wzrostem dziecka.

Czas trwania:

30 minut

Miejsce :

skrzyżowanie ulic

Forma pracy:

cała grupa

Metody :

aktywizujące

Pomoce dydaktyczne:

znaki drogowe, sygnalizacja świetlna

Przebieg :

 1. Powitanie p. Policjanta w przedszkolu.
 2. Rozmowa na temat celu i bezpieczeństwa wycieczki.
 3. Recytacja przez dzieci wiersza pt. "Światła na skrzyżowaniu"
 4. Wyjście na skrzyżowanie ulic z udziałem p. Policjanta
 5. Bezpieczne przechodzenie przez ulicę przy świetle zielonym - zapoznanie z sygnalizatorem świetlnym.
 6. Wyjaśnienie znaczenia wysokości znaków i sygnalizatora świetlnego w ruchu drogowym.
 7. Powrót do przedszkola.Uważamy i reagujemy na kolory sygnalizacji świetlnej

Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Trójeczka", Kościerzyna - Halina Worzała

Uczestnicy :

dzieci 4- 5 letnie

Cele ogólne :

 • Zapoznanie z elementarnymi zasadami ruchu drogowego (przechodzenie przez ulicę w dozwolonych miejscach);
 • Zapoznanie z koniecznością zachowania bezpieczeństwa na ulicy;
 • Kształcenie koncentracji uwagi
 • Wprowadzenie zabaw ruchowych przy użyciu samochodów, wybranych zasad ruchu drogowego,
 • Ćwiczenie mięśni narządów mowy,
 • Utrwalanie znajomości barw,
 • Ćwiczenia rozwijające sprawność manualną

Cele operacyjne:

 • Dziecko rozumie potrzebę przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu na chodniku i jezdni,
 • Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • Rozwinęło sprawność manualną
 • rzestrzega ustalonych wspólnie zakazów

Czas trwania:

około 20 minut

Miejsce :

sala przedszkolna

Forma pracy:

cała grupa

Metody :

czynna, oglądowa

Pomoce dydaktyczne:

wybrane elementy z zestawu edukacyjnego "Autochodzik

 1. 2 samochody
 2. sygnalizator świetlny
 3. przejście dla pieszych

Przebieg :

 1. Słuchanie wiersza W. Febera "Światła na skrzyżowaniu"
 2. Rozmowa na temat treści wiersza, uwrażliwienie na konieczność przechodzenia w dozwolonych miejscach (pasy, sygnalizator świetlny) .
 3. Wprowadzenie zabawy ruchowej przy użyciu elementów zestawu edukacyjnego "Reagujemy na sygnał zielony i czerwony"
 4. Słuchanie piosenki pt.: "Indiańskim krokiem", Słowa : Maria Terlikowska, Muzyka: E. Pałasz
 5. Zabawa ortofoniczna - "Co jedzie?" naśladowanie dźwięków pojazdów .
 6. Malowanie farbami plakatowymi nt.: "Sygnalizator świetlny" , próba odzwierciedlenia wyglądu sygnalizatora.
 7. Odkładanie prac w wyznaczonym miejscu.
 8. Rozwiązywanie zagadek, podsumowanie wiadomości."Policjant, samochody i piesi"

Przedszkole Miejskie nr 1. w Sopocie - Katarzyna Jackiewicz

Uczestnicy:

dzieci 5- 6 letnie

Cele:

 • Poznanie pracy policjanta i roli policjanta w ruchu drogowym.
 • Rozumienie niektórych sygnałów nadawanych przez policjanta kierującego ruchem, rozumienie ich znaczenia, prawidłowe reagowanie.
 • Utrwalenie zasad ruchu drogowego dla pieszych i ich przestrzeganie (sposób przechodzenia przez ulicę bez sygnalizacji świetlnej)
 • Przestrzeganie zasad i reguł ustalonych w grupie, odnoszących się do zgodnego zachowania podczas zabawy.

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • Wie, jaką rolę spełnia policjant kierujący ruchem drogowym,
 • Wie, co oznaczają sygnały nadawane przez policjanta kierującego ruchem drogowym,
 • Wie, jak należy zachować się na przejściu bez sygnalizacji świetlnej,
 • Zna i przestrzega ustalonych zasad dotyczących zgodnego współdziałania z innymi dziećmi.

Miejsce :

ogród przedszkolny

Forma

pracy: zbiorowa

Czas :

10 minut

Metody :

słowna, czynna

Pomoce dydaktyczne:

Wybrane elementy z "Autochodzika" (akcesoria dla policjanta) , szarfy

Przebieg :

Narysowanie na ziemi schematu skrzyżowania i przejścia dla pieszych.

Dzieci oznaczone są szarfami : 4 dzieci piesi kolorem żółtym, 1 dziecko policjant (czapka kamizelka), pozostałe dzieci podzielone są na dwie grupy (niebieski, zielony) samochody jadące w różnych kierunkach.

Przypomnienie przepisów ruchu drogowego:

 • poruszanie się samochodów po prawej stronie ulicy,
 • odpowiednie reagowanie na sygnały nadawane przez policjanta,
 • przestrzeganie zasad przechodzenia przez jezdnię bez sygnalizacji świetlnej.

Dzieci poruszają się po skrzyżowaniu , na środku skrzyżowania stoi policjant kierujący ruchem, na wszystkich ramionach skrzyżowania są przejścia dla pieszych przez które starają się przejść piesi.

W zależności od pozycji jaką przyjmuje policjant:

 • samochody się zatrzymują,
 • samochody przejeżdżają przez skrzyżowanie
 • piesi przechodzą przez jezdnię lub oczekują."Wyścigi drużynowe"

Przedszkole Miejskie nr 1. w Sopocie - Katarzyna Jackiewicz

Uczestnicy :

dzieci 5- 6 letnie

Cele:

 • Rozumienie konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego zarówno przez pieszych jak i kierujących pojazdami,
 • Utrwalenie znajomości wybranych znaków poruszania się i zachowania pieszego i kierowcy na drodze,
 • Utrwalenie znajomości wybranych znaków drogowych,
 • Rozpoznawanie niektórych sygnałów nadawanych przez policjanta kierującego ruchem, rozumienie ich znaczenia , prawidłowe reagowanie/
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, gratulowanie wygranej koledze,
 • Kształtowanie umiejętności podporządkowania się regułom obowiązującym w grze

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • Rozumie konieczność przestrzegania przepisów ruchu drogowego zarówno przez pieszych jak i kierujących pojazdami,
 • Potrafi powiązać kolory sygnalizacji świetlnej ze sposobem poruszania się pieszych i pojazdów,
 • Zna wybrane znaki drogowe,
 • Potrafi współdziałać z innymi, przestrzega ustalonych zasad i reguł gry,
 • Poznaje zasady rywalizacji,
 • Starannie i prawidłowo wykonuje poszczególne konkurencje

Miejsce :

ogród przedszkolny

Forma pracy:

zbiorowa

Czas :

około 30 minut

Metody :

słowna, czynna

Pomoce dydaktyczne:

Zestaw edukacyjny "Autochodzik", plansza punktacji

Przebieg:

Zapoznanie dzieci z regułami zabawy dotyczącymi zgodnego współdziałania oraz punktacji za kolejne konkurencje (Punktacja : 1 miejsce - 3 punkty, 2 miejsce - 2 punkty, 3 miejsce - 1 punkt.)

Dzieci podzielone są na trzy 9 osobowe drużyny. Siedzą w siadzie skrzyżnym jedno za drugim.

 1. "Zatankuj bak" (pomoce : 3 samochody, namiot, stacja benzynowa) Na sygnał (zielone światło sygnalizacji) dzieci (samochody) muszą dotrzeć do stacji benzynowej i zatankować bak do pełna licząc do 3.

  Następna trójka rozpoczyna bieg dopiero po dotarciu ostatniego zawodnika z każdej trójki. (Punktowana jest każda trójka). Konkurencję wygrywa ta drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.

 2. "Wymień koła" (pomoce: namiot, stacja obsługi, 3 samochody)

  Każda drużyna wybiera jednego przedstawiciela grupy, który będąc mechanikiem wymieni koła.

  Na sygnał(dzwonek roweru), "samochody" muszą dotrzeć do stacji obsługi, w której zostanie dokonana zmiana kół. Punktacja jest dokonana dopiero po zakończeniu konkurencji przez wszystkich zawodników drużyny.

 3. "Przejazd przez ulicę" (pomoce: taśma samoprzylepna do wyznaczenia ulicy, pasy, sygnalizacja świetlna) Na sygnał nadawany przez policjanta :samochody" docierają do przejścia dla pieszych."Odgłosy ulicy"

Przedszkole Miejskie nr 1. w Sopocie - Katarzyna Jackiewicz

Uczestnicy :

dzieci 5- 6 letnie

Cele:

 • Rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez znane pojazdy oraz ich sygnałów specjalnych,
 • Określenie odległości i miejsca , z którego dochodzi dźwięk,
 • Rozpoznawanie wybranych znaków drogowych,
 • Dostrzeganie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze. Przewidywanie skutków zachowań związanych z ruchem drogowym,
 • Tworzenie zadań z rozsypki literowej,
 • Czytanie tekstów ze zrozumieniem ich treści.

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • Rozpoznaje pojazdy po brzmieniu dźwięków przez nie wydawanych
 • Potrafi określić źródło dźwięku, ilość usłyszanych odgłosów,
 • Zna wybrane znaki drogowe,
 • Rozumie potrzebę przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu na jezdni,
 • Układa zdania z rozsypanki literowej,
 • Czyta tekst ze zrozumieniem.

Miejsce :

sala dydaktyczna

Forma:

zbiorowa, grupowa

Czas :

około 30 minut

Metody :

słowna, czynna

Pomoce dydaktyczne:

Elementu z zestawu edukacyjnego "Autochodzik" - znaki drogowe, kartoniki z literami, budzik, płyta CD z nagranymi odgłosami ulicy, puzzle przedstawiające sytuację na jezdni.

Przebieg zadania:

 1. Ułożenie hasła z rozsypanki literowej (wykorzystanie znaków drogowych z zestawu "Autochodzik" oraz kartoników z literami i znakami drogowymi)
  O D G Ł O S Y U L I C Y
 2. Odszukanie źródła dzwoniącego budzika
 3. Odczytanie przez dzieci informacji ukrytej za budzikiem.
  "Konkurs - co słyszysz na ulicy?"
  Dzieci podzielone są na 4 drużyny. Każda drużyna wybiera swojego przedstawiciela, który ma zasłonięte oczy, idzie za słyszanym dźwiękiem inst. muzycznego np. trójkąta do wybranego stanowiska.
 4. Zadania do wykonania przez wszystkie grupy.

  1. Rozpoznanie odgłosów wydawanych przez znane pojazdy (grupa 1 - auto osobowe, grupa 2 - ciężarówka, grupa 3 - tramwaj, grupa 4 - motor)

  2. Określanie odległości i miejsca z którego dochodzi głos

  3. Odtwarzanie liczny usłyszanych dźwięków (płyta CD - fragment zadania 4)
   Za dobrze wykonane zadanie przyznawany jest jeden element puzzli.
 5. Wspólne ułożenie puzzli przedstawiających sytuację na jezdni
 6. Wysłuchanie nagrania z płyty CD zadanie 3.

  Wypowiedzi dzieci na temat konieczności wsłuchiwania się w odgłosy ulicy. Rozpoznanie dźwięków ostrzegawczych informujących o grożącym niebezpieczeństwie (klakson samochodu, motoru, dzwonek tramwaju, roweru) Zakaz przechodzenia przez jezdnię przy zielonym świetle w sytuacji przejazdu pojazdów uprzywilejowanych.
"Zaczarowany świat figur geometrycznych"

Przedszkole 44 w Gdańsku - Iwona Cudowska- Żukowska

Uczestnicy :

dzieci 5 letnie

Cele:

 1. Utrwalenie nazw wybranych figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt);
 2. Ćwiczenie logicznego myślenia, spostrzegawczości,
 3. Doskonalenie liczenia w zakręcie czterech, utrwalenie wyglądu cyfr 1, 2, 3, 4
 4. Ćwiczenie umiejętności prawidłowego wypowiadania się zdaniami złożonymi ,
 5. Wdrażanie wychowanków do pracy w grupie;
 6. Utrwalenie zasad prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po drodze.

Cele operacyjne:

Dziecko:

 1. Rozróżnia i nazywa wybrane figury geometryczne (kwadrat, trójkąt, prostokąt, koło);
 2. Posługuje się prawidłowo zbudowanymi zdaniami złożonymi;
 3. Prawidłowo porusza się po drodze, zna i stosuje zasady ruchu drogowego;
 4. Prawidłowo liczy liczebnikami głównymi w zakresie czterech, rozpoznaje cyfry 1,2 ,3 ,4
 5. Uważnie słucha poleceń i prawidłowo je wykonuje,
 6. Czerpie radość z zabawy,
 7. Wykazuje się pomysłowością, kreatywnością w poszukiwaniu właściwych rozwiązań,
 8. Współpracuje w grupie.

Pomoce dydaktyczne:

Elementu z zestawu edukacyjnego "Autochodzik" - namiot, słupki, znaki drogowe, sygnalizator, kaseta "Odgłosy ulicy", przejście dla pieszych ,samochody, płócienne pasy, pachołki), cztery ilustracje przedstawiające wybrane sytuacje na drodze, zagadki dotyczące figur geometrycznych, szablony cyfr, magnetofon, kaseta - Rytmy, karty pracy

Przebieg:

 1. "DETEKTYWI"

  Nauczycielka recytuje dzieciom zagadki dotyczące figur geometrycznych. Po każdym prawidłowym nazwaniu figury dziecko ochotnik idzie do namiotu i wyjmuje znak drogowy przedstawiający rozpoznaną figurę geometryczną.

 2. "MOJA DRUŻYNA"

  Dzieci odliczają do czterech. Ustawiają się za słupkiem, do którego przyczepiona jest figura geometryczna i cyfra, którą wypowiedziały. Powstają cztery drużyny.

 3. "KRYJ SIĘ - CZERWONE"

  Muzyka gra, nauczycielka stoi przy sygnalizatorze. Kiedy zapali się światło zielone, wychowankowie tańczą do melodii, gdy na sygnalizatorze pojawi się światło czerwone dzieci szybko wracają do swoich domków.

 4. "ARTYŚCI"

  Każda drużyna otrzymuje płócienne paski. Zadaniem dzieci jest ułożenie z nich figury geometrycznej, którą reprezentują.
Wiemy, kiedy przez ulicę przejść możemy.

Przedszkole nr 67 Gdańsk - Katarzyna Laszuk

Cel ogólny:

tworzenie sytuacji sprzyjających rozpoznawaniu kolorów sygnalizacji świetlnej.

Cele operacyjne:

 • dzieci wskazują, które kolory znajdują się na sygnalizatorze świetlnym,
 • dzieci poprawnie odliczą ilość kółek,
 • dzieci obserwując otoczenie ulicy potrafią wskazać sygnalizator świetlny,
 • dzieci samodzielnie wykonają sygnalizator świetlny.

Pomoce dydaktyczne :

ilustracje sygnalizatorów świetlnych dla kierowców i dla pieszych, sygnalizator z zestawu AUTOCHODZIK, krążki w trzech kolorach, kolorowy papier, rurki po ręcznikach papierowych, szablony kółek do odrysowania, ołówki, klej, nożyczki, patyczki do lodów, plastelina, brystol, mazaki.

Przebieg:

 1. Rozmowa wprowadzająca, odwołanie się do doświadczeń dzieci, nabytych podczas wycieczki na skrzyżowanie ulic. Dzieci mogły wskazać sygnalizator świetlny dla kierowców i dla pieszych, zaobserwować zachowanie pieszych i kierowców oraz przyjrzeć się znakom drogowym.
 2. Wysłuchanie i omówienie wiersza "Światła na skrzyżowaniu" W. Faber.

  Niech każdy stanie
  przed skrzyżowaniem.
  Palą się światła...
  Patrzymy na nie!

  Światło zielone,
  jak młode listki,
  na drugą stronę
  zaprasza wszystkich.

  A światło żółte,
  jak liść jesieni,
  ostrzega - śpiesz się,
  bo ruch się zmieni!

  Światło czerwone,
  jak mak, jak ogień -
  wszystkim przechodniom
  zamyka drogę!

 3. Nauczyciel rozdaje dzieciom kolorowe krążki. Dzieci układają kolory w taki sposób jak są one ułożone na sygnalizatorze świetlnym. Porównują z ilustracjami na tablicy, z sygnalizatorem z AUTOCHODZIKA. Liczą ilość kolorów na sygnalizatorze świetlnym dla pieszych i dla kierowców.
 4. Nauczyciel zaprasza dzieci do pracy przy stolikach, na których jest zgromadzony materiał do wykonania sygnalizatora świetlnego. Dzieci samodzielnie wybierają materiał i sposób wykonania pracy. Oglądanie wykonanych przez dzieci sygnalizatorów świetlnych, wybór miejsca na półce prac dzieci.
 5. Dzieci mogą wykonać sygnalizator naklejając na rurki kolorowy papier, plastelinę, kolorując mazakami; mogą odrysować i przykleić kółka na tekturce i przymocować ją do patyczka stojącego na plastelinie lub wg własnego pomysłu.


Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze